14.09.2011 09:51

Zebranie mieszkańców Reguł

24
Odbyło się 13 września, we wtorek, w świetlicy, w zabytkowym parku w Regułach. Po dłuższej dyskusji zadecydowano na nim, że fundusz sołecki na 2012 r. – 42 531,70 zł – zostanie przeznaczony na: prace modernizacyjne i konserwacyjne w parku obejmujące małą architekturę i utrzymanie drzewostanu (30 531,70 zł) oraz na zajęcia rekreacyjno-sportowe w strefie rekreacji (12 000 zł).
W zebraniu wzięło udział 26 osób.

Zaczęło się od spotkania z aspirantem sztabowym Piotrem Ziębińskim – komendantem komisariatu gminy Michałowice, komisariatu, który ma siedzibę w Regułach.

Komendant powiedział, że Reguły są stosunkowo bezpieczne, bezpieczniejsze od innych miejscowości gminy Michałowice. Kradzieże w domach prywatnych zdarzają się rzadko. Częściej okradane są firmy.

Sołtys Reguł, Eugeniusz Strzelecki podał przykłady, kiedy policja, również na jego interwencje, dotyczące wandalizmu czy łamania przepisów ruchu drogowego reagowała opieszale lub nie reagowała.

Komendant obiecał, że przyjrzy się pracy swoich policjantów. Zwrócił uwagę, że komisariat ma ograniczone środki, a zajmuje się całą gminą. Policjanci nie mogą być równocześnie w kilku miejscach.

Mieszkańcy zaproponowali np., że przy przejeździe przez tory kolejki WKD należy umieścić kamerę. Filmowałaby ona tiry przejeżdżające przez Reguły.

W dyskusji wziął udział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, który m.in. mówił o uwarunkowaniach finansowych oraz prawnych czy o funkcjonowaniu sądów, które często anulują mandaty czy uniewinniają sprawców chuligańskich wybryków i wandalizmu.

Dyskusje podsumował komendant Ziębiński, zapraszając mieszkańców, by przychodzili do niego, do komisariatu i dzielili się swoimi uwagami.

Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice odpowiadał na wiele pytań, dotyczących przede wszystkim uciążliwości związanych z ruchem drogowym i podtapianiem miejscowości.

Omawiał sprawę budowy chodnika i ścieżki rowerowej na powiatowej ulicy Regulskiej oraz kwestię niezbyt dobrze układającej się współpracy z powiatem; nie tylko w sprawie ul. Regulskiej w Regułach.

Mówił o największej aktualnie gminnej inwestycji: budowie urzędu gminy w Regułach oraz dużego parkingu przy urzędzie. Na parkingu tym będą mogły parkować liczne samochody osób, które dojeżdżają do Warszawy kolejką WKD.

W dyskusji wziął udział oraz odpowiadał na pytania również radny Wojciech Herner. Zobowiązał się, że zorganizuje spotkanie z mieszkańcami, na którym omówione zostaną sprawy i problemy Reguł.

Dumą mieszkańców Reguł są: zabytkowy park, a od niedawna otwarta strefa rekreacji. Jak można było usłyszeć na zebraniu, są to najładniejsze miejsca w gminie. Mieszkańcy szczegółowo omawiali, co należy zrobić w parku oraz jak dbać o czystość i bezpieczeństwo w strefie rekreacji. Dlatego wszystkie środki z funduszu sołeckiego na 2012 rok przeznaczyli na te dwa obiekty.

Zebranie zakończyło się miłym akcentem. Sołtys Eugeniusz Strzelecki pochwalił się, że na tegorocznych gminnych dożynkach Reguły zajęły 1. miejsce w Konkursie Kompozycji Dożynkowej za dożynkowy wieniec, który wykonała Irena Gdak.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak