17.09.2021 20:05

Zebranie mieszkańców Reguł

286
Mieszkańcy Reguł przyjęli sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków oraz działalności sołtys i rady sołeckiej, a także podjęli dwie uchwały i zgłosili swoje, propozycje do budżetu gminy na rok 2022. To rezultat zebrania, które odbyło się 15 września w sali multimedialnej urzędu gminy Michałowice.

Ubiegły i obecny rok był ogromnym wyzwaniem dla Sołectwa Reguły. – Działalność sołtysa i rady sołeckiej Reguł w roku 2020 i 2021 była znacznie ograniczona z powodu pandemii i ograniczeń z nią związanych – głosił początek sprawozdania, które było jednym z pierwszych punktów środowego zebrania i które przed mieszkańcami złożyła sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka. Mimo tych ograniczeń, w sołectwie udało się zrealizować kilka zadań które były związane z realizacją uchwał i wniosków podjętych przez mieszkańców na ubiegłorocznym zebraniu. W czasie, gdy świetlica mogła być udostępniona trwały cykliczne zajęcia sportowe m.in.: pilates, fitness i zdrowy kręgosłup. Odbywały się również zajęcia dla dzieci takie jak „Laboratorium Juniora” i warsztaty stolarskie.

Wprowadzenie obostrzeń covidowych zakazujących przeprowadzania zajęć w pomieszczeniach zamkniętych przyczyniło się do realizacji aktywności na świeżym powietrzu. Zorganizowano szkolenia dla psów i ich właścicieli. Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczyli w nauce jazdy na nartorolkach. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dzieci otrzymały prezenty "choinkowe". 

„Przez żołądek do serca” to walentynkowa akcja, w której po dwukrotnym przejściu wokół stawu w parku, każdy uczestnik otrzymywał balonik w kształcie serduszka, słodkiego pączka i ciepłą herbatę. Z okazji Dnia Kobiet odbyła sesja zdjęciowa dla regulskich pań, które dodatkowo otrzymały kosmetyki firmy mającej swoją siedzibę w Regułach. Wiosną przy wsparciu Ekobrygady przeprowadzono dwie akcje sprzątania, a latem uruchomiono w regulskim parku kino letnie. W ramach dotychczasowego budżetu, w październiku mieszkańcy wybiorą się na recital Piotra Bałtroczyka, a w listopadzie zawitają do Matecznika Mazowsza na „Koncert Wiedeński”.

Miniony rok to również liczne spotkania sołtys z urzędem gminy, a także uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy. Sołtys brała udział wraz z radną Joanną Chilarską w pracach zespołu ds. opracowania gminnego programu rewitalizacji w gminie Michałowice na lata 2020-2029 oraz w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie uchwały krajobrazowej. Nie zabrakło także tematów bieżących lokalnych dotyczących m.in.: wynajmu świetlicy, nazewnictwa ulic i spraw zgłaszanych przez mieszkańców.

Pierwszą z uchwał, którą podjęli mieszkańcy Reguł dotyczyła zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2021. Ze względu brak możliwości realizacji zadania związanego z zakupem stanowisk do gier na powietrzu, mieszkańcy zdecydowali się przesunąć kwotę 6 000 zł. z w/w zadania na część związaną z zajęciami sportowymi, gimnastycznymi i tanecznymi dla dzieci.

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim Dz.U. z 2014 r poz. 301 z późniejszymi zmianami, w trakcie środowego zebrania mieszkańcy podjęli Uchwałę nr 2 w której rozdysponowali środki z funduszu sołeckiego na rok 2022. Fundusz w wysokości 89 304,90 zł zgodnie z wolą zebranych zostanie przeznaczony na:

  • organizację pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa – 25 000,00 zł
  • zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa – 8 000,00 zł
  • zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne przeznaczone na organizację pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa – 6 000,00 zł
  • zakupy biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną sołectwa Reguły – 11 000,00 zł
  • organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 22 000,00 zł
  • zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 2 000,00 zł
  • zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne podczas organizacji imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 2 500,00 zł
  • zakup wraz z montażem urządzeń małej architektury na terenie parku w Regułach [stoły do gier planszowych, ogniska wraz siedziskami itp.] – 9 000,00 zł
  • zakup rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie świetlicy w Regułach [stoły piknikowe, talerze, szklanki, sztućce, siedziska itp. – 3 840,90 zł

Ujęcie wody oligoceńskiej, chodnik wzdłuż ul. Granicznej, restauracja kapliczek zlokalizowanych na terenie sołectwa, kółko zainteresowań dla dzieci w wieku 4-7 lat, oświetlenie na ul. Ogrodowej i oświetlenie ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż kolejki WKD to już propozycje mieszkańców Reguł do budżetu gminy na rok 2022. Mieszkańcy zgłosili również potrzebę ustawienia koszy na śmieci w ul. Kuchy, a także wzdłuż ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Raszynki.

W/w ścieżka była jednocześnie jednym z głównych tematów ostatniego punktu zebrania, którym były sprawy wniesione. Mieszkańcy zgłosili potrzebę zorganizowania szerokiej kampanii informacyjnej, której celem będzie poprawa bezpieczeństwa na gminnych ścieżkach rowerowych. Problem dotyczy ścieżek pieszo-rowerowych, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i spięć pomiędzy pieszymi a rowerzystami. 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także