15.09.2023 22:35

Zebranie Mieszkańców – Reguły

292
Sołectwo Reguły jest kolejnym sołectwem, w którym odbyło się zebranie mieszkańców podsumowujące działalność oraz realizacje uchwał i wniosków przez sołtys Magdalenę Krajnik-Partykę i radę sołecką.

W zebraniu mieszkańców z lokalnym samorządem, które odbyło się 15 września uczestniczyli: wójt gminy, Małgorzata Pachecka, zastępca wójta – Anna Fabisiak, sekretarz gminy – Wojciech Grzeniewski, kier. referatu gospodarki komunalnej – Andrzej Łuszczyński, radni – Adriana Król-Popiel, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka oraz członek zarządu pow. pruszkowskiego – Wojciech Herner. 

Piątkowe zebranie rozpoczęło spotkanie z dzielnicowym mł. asp. Mariuszem Szymankiem. Podobnie jak to miało miejsce w innych sołectwach, dzielnicowy poprosił mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na pojawiające się próby oszustw związanych z wyłudzeniami, a także trzymania psów na smyczy podczas spacerów. Z kolei mieszkańcy zgłosili problem z szybko przejeżdżającym rowerzystami na ścieżce rowerowej przy placu zabaw. Sprawa bezpieczeństwa i rowerzystów dotyczyła także ul. Regulskiej i Ogrodowej, na której mieszkańcy zgłaszają braki w oznaczeniu ścieżki rowerowej i możliwości poruszania się rowerów na ul. jednokierunkowej.

Jak przedstawiła w sprawozdaniu sołtys Magdalena Krajnik-Partyka, w okresie od 14.09.2022 do 15.09.2023 w sołectwie Reguły odbywały się zajęcia cykliczne m.in.: taniec dla dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, solo latino, zumba, fitness, pilates, aikido i joga. W Regulskim parku odbyły się projekcje kina letniego, letnie warsztaty sportowe oraz warsztaty z Fundacją Sofijka. W świetlicy natomiast odbywały się: warsztaty robotyki, Wielkanocne i robótek ręcznych.

Swoimi działaniami sołtys i rada sołecka wspierała w minionym roku gminę w realizacji różnych działań, projektów, szczególnie tych, które były prowadzone na terenie sołectwa Reguły w tym: gminnego pikniku ekologicznego „Nauczmy się kochać przyrodę”, akcji sąsiedzkiego sadzenia krokusów i dwóch koncertów muzyki klasycznej, które odbyły się w parku w Regułach w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto mieszkańcy sołectwa wybrali się do Matecznika w Otrębusach na sztukę „Dajcie mi tenora”, odbyło się przedstawienie choinkowe z prezentami, spotkanie opłatkowe, akcja sprzątanie świata, rodzinne warsztaty Wielkanocne i warsztaty kulinarne.

Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz sołecki na rok 2024, który wynosi 96 931,80 zł, zostanie przeznaczony na:

  • organizację pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną – 40 000,00 zł;
  • zakupy przemysłowe związane z organizacją pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych – 10 000,00 zł;
  • zakupy spożywcze związane z organizacją pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych – 1 500,00 zł;
  • organizację imprez, zajęć i sportowo-rekreacyjnych – 37 000,00 zł;
  • zakupy ruchomości stanowiących wyposażenie i doposażenie świetlicy – 2 500,00 zł;
  • zakupy biletów, wejściówek i voucherów na wydarzenia kulturalne – 5 931,80 zł.

W dalszej części zebrania mieszkańcy zgłosili swoje propozycje do budżetu gminy na rok 2024 oraz przedstawili tematy związane z punktem sprawy wniesione.

Wśród propozycji znalazło się m.in. źródło ujęcia wody oligoceńskiej, budowa tężni, oznakowanie ścieżki rowerowej na ul. Regulskiej, budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Alej Jerozolimskich, wykonanie gruntownego remontu kapliczki, modernizacja parku, przejęcie przez gminę i przebudowa ul. Herbacianej i Czarnieckiego, przebudowa ul. Prusa, instalacja koszy na śmieci, przebudowa ul. Zielonej i budowa chodnika w tejże ulicy.  

Regularne oczyszczanie ulicy Daniłowskiego i miejsca do zawracania pojazdów przy ul. Baczyńskiego, udrożnienie kanału wody opadowej od ul. Daniłowskiego do ul. Orzeszkowej, likwidacja betonowych barier na ul. Orzeszkowej, interwencja i ograniczenie hałasu dobiegającego ze strzelnicy zlokalizowanej w Michałowicach. Mieszkańcy zgłosili również swoje obawy co do powstającej przy ul. Wiejskiej w Regułach inwestycji o charakterze usługowym. 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także