23.09.2020 13:30

Zebranie mieszkańców sołectwa Komorów

294
Zebranie mieszkańców sołectwa Komorów rozpoczęło cykl wrześniowych spotkań w naszej gminie, które corocznie organizowane są przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Odbyło się ono w piątek, 4 września w świetlicy „Kaliszowy Gaik” .

Zebranie zwołał Artur Kostera, sołtys sołectwa Komorów. Uczestniczyła w nim Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, a także radni Katarzyna Parzyńska i Maciej Polarczyk oraz dzielnicowy, sierż. szt. Mariusz Szymanek.

Spotkanie zgromadziło 18 mieszkańców sołectwa.

Zasadniczym powodem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego, który w 2021 roku wyniesie 83 115,80 zł.

Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali aby w ramach przyszłorocznego funduszu soleckiego zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

  • zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów - 12 000 zł
  • wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego tj. warsztaty artystyczne, teatrzyki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne - 22 115,80 zł
  • zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy sołeckiej - 4 500 zł
  • zakupy na środki żywności – organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Komorów - 3 500 zł
  • Zakupy na wyposażenie świetlicy – zakup projektora 4K z ekranem - 5 000 zł
  • zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów - 4 500 zł
  • imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - 21 500 zł
  • zakup biletów do teatru, opery itp.(transport we własnym zakresie) – 10 000 zł

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za mijający rok, które przedstawił Artur Kostera. W sołectwie zostały zorganizowane m.in.: impreza plenerowa „Pożegnanie lata”, koncerty, w tym „Filmowa Osiecka” czy ,,Przeminęło z Foggiem”, Andrzejki, spotkania wigilijne, bal karnawałowy, a także dla dzieci - przedstawienia teatralne, warsztaty kulinarne, plastyczne i świąteczne. Systematycznie także odbywały się zajęcia sportowe dla mieszkańców, takie jak pilates, joga i zajęcia pn. zdrowy kręgosłup.

Sołtys dodał, że z radą sołecką spotkał się 10 razy. Podczas zebrań dyskutowano o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, jak również omawiane były aktualne sprawy miejscowości. Wraz z radną Katarzyną Parzyńską złożyli wnioski do urzędu gminy o wykonanie bieżących prac. Były to m.in. uzupełnianie ubytków w nawierzchni ulic Paproci, Zielnej, Bugaj, Kaliszany i Myśliwskiej, wykonanie nowych nawierzchni na ulicach: Owocowej, Turystycznej, Starego Dębu, Południowej, Wrzosowej i Różanej, ustawienie nowych śmietników, montaż stojaków na rowery przy cmentarzu i rondzie Główna/Aleja Starych Lip, wymiana furtki na placu zabaw nad zalewem oraz montaż podświetlanej fontanny w ,,Kaliszowym Gaiku”.

Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosków do budżetu gminy na rok 2021. Wśród nich znalazły się: remont ulic Sadowej, Kaliszany i Tęczowej, budowa boiska do gier zespołowych na strefie rekreacji nad zalewem, wymiana urządzeń na placach zabaw dla dzieci, budowa wodociągu i kanalizacji na ulicy będącej łącznikiem pomiędzy ul. Stara Droga i Zielną, budowa monitoringu na wjazdach do sołectwa Komorów, dofinansowanie biletów dla dzieci w autobusie podczas dojazdu do szkoły oraz przedłużenie linii autobusowej przez ulice: Starego Dębu, Polną, Słoneczną oraz Bugaj, do Turystycznej.

W sprawach wniesionych Małgorzata Pachecka, wójt gminy omówiła zadania, które zostały lub w najbliższym czasie będą przez gminę realizowane na terenie sołectwa. Wśród nich znalazły się m.in. remont ulic ul. Niecałej i Północnej, przebudowa ul. Tęczowej, modernizacja zalewu (I etap- czyszczenie rowu opaskowego), oświetlenie ul. Zielnej, Paproci, Rumiankowej i Norwida, modernizacja ul. Alei Starych Lip, a także nasadzenia roślin i drzew. Ponadto do 16 październik br. jest wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Kaliszowy Gaik”, który związany jest z rozbudową świetlicy. Uwagi do planu można składać do 30 października.

Na zakończenie mieszkańcy dyskutowali o maszcie nad zalewem, drogach rowerowych, monitoringu skrzyżowań, chodniku od cmentarza do ul. Starego Dębu, a także o porządku na placu zabaw na strefie rekreacji.

 

Autor: zdjęcia: Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także