13.09.2011 12:00

Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice

25
12 września odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice. Zwołał je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.
Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy, przy ulicy Zaułek 7. Prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. Sekretarzem zebrania był Daniel Wolborski. We wsi Pęcice mieszka około 300 osób, natomiast w zebraniu uczestniczyło zaledwie 9 mieszkańców. Powodem zwołania zebrania było podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania funduszu sołeckiego. W tym roku sołectwu Pęcice przypada kwota 22 800 zł. Przypomnijmy, że fundusze sołeckie zostały uruchomione w naszej gminie dwa lata temu.

Na zebraniu mieszkańcy Pęcic zdecydowali, aby kwotę tę przeznaczyć na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Pęcic. W roku ubiegłym pieniądze sołeckie również przeznaczono na oczyszczenie i pogłębienie tych rowów. Problem podtapiania gospodarstw i wysoki poziom wód gruntowych to w ostatnim czasie zmartwienie wielu właścicieli domów i posesji.
O istnieniu rowów melioracyjnych ludzie właściwie zapomnieli. Tego lata, gdy deszcz padał przez cały lipiec, poziom wód jest tak wysoki, że tylko dobrze przygotowane rowy mogą zagwarantować prawidłową gospodarkę wodami opadowymi. Dlatego mieszkańcy jednomyślnie zdecydowali, aby pieniądze przeznaczyć na ten cel.

W czasie zebrania mieszkańcy z satysfakcją przyjęli informację o budowie nowej siedziby Urzędu Gminy Michałwoice w Regułach. Dla mieszkańców Pęcic to dobra wiadomość, gdyż nowy urząd będą mieć „po sąsiedzku”.

Waldemar Widlicki przypomniał zebranym, że sołectwo w tym roku uczestniczyło w przygotowaniach i organizacji dożynek. „ nasz dożynkowy zajął 3 miejsce w konkursie i otrzymaliśmy puchar” - powiedział sołtys.
Na zebraniu mieszkańcy zdecydowali również, że przyłączą się do Święta Ziemniaka organizowanego przez Sokołów i Pęcice Małe.
Święto Ziemniaka zaplanowane jest na sobotę – 1 października.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała