10.09.2015 11:45

Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice

237
9 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Pęcice. Zwołał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.

Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku, mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego. W tym roku, sołtys Waldemar Widlicki i zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy uchwalili, aby fundusz, w wysokości 29 636,49 zł wydać na następujące zdania. Kwotę 14 000 zł przeznaczyć na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, na terenie nieopodal świetlicy, w pobliżu placu zabaw dla dzieci. Pozostałą cześć funduszu sołeckiego, czyli kwotę 15 636,49  zł - na organizację  imprez aktywizujących mieszkańców.

 

Wcześniej Waldemar Widlicki przedstawił sprawozdanie z działań Rady Sołeckiej Pęcic. Powiedział, że mieszkańcy uczestniczyli w wigilii, którą zorganizowała rada, a także w tegorocznych dożynkach. Wieniec wykonany przez mieszkanki Pęcic zdobył I miejsce w dożynkach powiatowych,  jak również główną nagrodę publiczności. Zaś kompozycja dożynkowa - II miejsce podczas gminnych dożynek.  W czerwcu dzieci z Pęcic bawiły się na pikniku w Sokołowie, zorganizowanym wspólnie przez cztery miejscowości: Suchy Las, Sokołów, Pęcice i Pęcice Małe. Zostały zorganizowane także wyjazdy aktywizujące mieszkańców, m.in. do matecznika Mazowsze. 

 

W sprawach wniesionych mieszkańcy zgłosili do budżetu gminy Michałowice na rok 2016 wniosek o uporządkowanie działki przy transformatorze, a także wniosek o przebudowę ulic w osiedlu Agrykola, ze wskazaniem na ulicę Kwiatów Polnych, a także modernizację zjazdu z ulicy Piachy, do ulicy Sokołowskiej. 

 

Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział o najbliższych planach inwestycyjnych w sołectwie -  modernizacja fragmentu drogi Wąskiej (od ulicy Parkowej do ulicy Zaułek) ma być przeprowadzona w październiku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, podczas zebrania, mieszkańcy przeznaczyli 15 tys. zł z funduszu sołeckiego na rok 2015 na remont tej ulicy. W zebraniu uczestniczył również Piotra Pacyna, pracownik urzędu, który powiedział, że w miejscach, gdzie było to konieczne, oczyszczone zostały rowy melioracyjne i wykonany został drenaż melioracyjny.

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także