11.09.2023 12:30

Zebranie Mieszkańców – Suchy Las

133
Jednomyślność charakteryzowała piątkowe zebranie mieszkańców Suchego Lasu, w trakcie którego podjęto m.in. uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

8 września w zebraniu mieszkańców, które odbyło się w świetlicy przy ul. ks. Michała Wożniaka uczestniczyli również: zastępca wójta – Anna Fabisiak, wiceprzewodniczący rady gminy, Edward Kozłowski oraz dzielnicowy st. sierż. Mirosław Kotowski.

Jednym z pierwszych tematów dziesięciopunktowego porządku zebrania były kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. ks. M. Woźniaka. Ta główna ulica sołectwa z roku na rok staje się co raz bardziej uczęszczaną. Dlatego też mieszkańcy zwrócili się do swojego dzielnicowego z prośbą o zwiększenie liczby patroli policyjnych, które mogłyby spowodować zmniejszenie prędkości przez kierujących pojazdami. Kwestia bezpieczeństwa dotyczyła także lepszego oznakowania przystanku autobusowego np. poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej.  

Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 16.09.2022 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków, a także z działalności sołtysa i rady sołeckiej w mijającym roku to już kolejne punkty zebrania.

W sprawozdaniu przedstawionym przez sołtysa Edwarda Chruściaka znalazły się liczne wydarzenia aktywizujące mieszkańców w tym m.in.: piknik z okazji Dnia Dziecka, zajęcia Pilates, wycieczka do Wrocławia, piknik z okazji zakończenia lata, wycieczka do teatru oraz teatrzyk dla dzieci i zabawa Mikołajkowa. 

Zgodnie z decyzją mieszkańców Suchego Lasu, fundusz sołecki na rok 2024, który wyniesie 28 401,02 zł zostanie przeznaczony na:

  • organizację zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną – 8 000,00 zł;
  • zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację imprez i spotkań aktywizujących mieszkańców – 3 401,02 zł;
  • zakupy spożywcze przeznaczone na organizację imprez i spotkań aktywizujących mieszkańców – 5 000,00 zł;
  • zakup biletów, wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie – 7 000,00 zł;
  • organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych – 5 000,00 zł.

Spośród propozycji zgłoszonych do budżetu gminy na rok 2024, wszystkie dotyczyły jednej ulicy, a mianowicie ul. ks. Michała Woźniaka: przejęcie przez gminę własności ul. Woźniaka od powiatu, budowę odwodnienia, montaż sygnalizacji świetlnej i przeniesienie przystanku autobusowego w okolicę świetlicy.

Zebranie w Suchym Lesie zakończyła część związana ze sprawami wniesionym, wśród których mieszkańcy poruszyli tematy: instalacji luster na wyjazdach z posesji, przeniesienia lokalizacji lustra u zbiegu ul. Parkowej i ks. Woźniaka oraz przeniesienia kapliczki.  

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także