19.09.2014 08:35

Zebranie ogólne mieszkańców Osiedla Michałowice

185
17 września 2014 r., w Zespole Szkół w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice. Wzięło w nim udział 32 mieszkańców.

Na zebraniu podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu osiedla na rok 2015. Kwota 49 080,60 zł została rozdysponowana w następujący sposób: prowadzenie strony internetowej osiedla – 3 600 zł, jej promocja – 900 zł; dofinansowanie działalności michałowickiego Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 8 000 zł, zakup dodatkowych urządzeń rekreacyjno-sportowych – 10 000 zł, zajęcia rekreacyjne, oświatowe i kulturalne – 26 080 zł. W głosowaniu wzięło udział 29 mieszkańców Michałowic. Za uchwałą głosowały 22 osoby, a 7 wstrzymało się od głosu.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu osiedla za okres od października 2013 r. do sierpnia 2014 r. oraz poinformował o planowanych przedsięwzięciach: Coraz lepszym, skuteczniejszym środkiem porozumiewania się mieszkańców jest, prowadzona przez zarząd, finansowana z funduszu osiedla, strona internetowa osiedla – www.osiedle.michalowice.pl. Kursy, tańca i komputerowy, będą kontynuowane jesienią tego roku. W tym okresie będą również prowadzone zajęcia z gimnastyki  oraz decoupage’u.  Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych, montowanych obecnie w strefie rekreacji przy ul. Szkolnej, będzie kontynuowany z przyszłorocznego funduszu osiedla.

 

Na zebraniu mieszkańcy dyskutowali m.in. o: konieczności powiększenia parkingu między przedszkolem a kościołem – podczas uroczystości kościelnych, masowych wizyt w przedszkolu czy szkole – parking ten już nie mieści wszystkich samochodów; o zbyt wąskiej, niebezpiecznej drodze na cmentarz w okolicy zakładu p. Panka; o karcie wielkiej rodziny;  o wierzbie zasłaniającej wejście z ul. Krótkiej na ruchliwą ul. Polną.

 

Wójt poinformował, iż udało się pozyskać 5 ha ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych na założenie cmentarza komunalnego, jak również prowadzącego do niego nowego ciągu komunikacyjnego. Skomplikowana sprawa pozyskania gruntów pod budowę chodnika przebiegającego wzdłuż ul. Regulskiej, na brakującym odcinku, spowodowała konieczność powstania nowej koncepcji ciągu pieszego do cmentarza.       

 

Długo zastanawiano się, przedstawiano propozycje, jakie można organizować imprezy w sali multimedialnej, która znajduje się w oddanym właśnie do użytku, wyremontowanym budynku po urzędzie gminy.

 

Wśród wniosków zgłoszonych do budżetu gminy znalazły się: ustawienie nowych tablic informacyjnych – zarząd osiedla ma uściślić ich lokalizację, odwodnienie ul. Krótkiej (trwają prace projektowe), wyremontowanie kolejnego odcinka ul. Raszyńskiej (zrealizowane w tym roku będą dwa etapy, a do realizacji są kolejne dwa).

 

 

 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także