30.05.2015 07:05

Zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice

235
28 maja 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice.

Wzięło w nim udział 32 mieszkańców osiedla;

 

Poprzednie zebranie, z 13 kwietnia br., było wyłącznie wyborczym. Obecne dotyczyło różnych spraw związanych z osiedlem.

Po długiej dyskusji mieszkańcy podjęli uchwalę (30 głosów za) dotyczącą zmian w funduszu osiedla na 2015 r. Przypominamy, fundusz osiedla Michałowice na 2015 r. wynosił pierwotnie 49 080,60 zł,  zaś po dokonanych realizacjach od początku roku - obecnie wynosi 25 931,60 zł. Zweryfikowano dwie jego pozycje. Pierwsza z nich dotyczyła strony internetowej osiedla, natomiast druga - dofinansowanie zajęć Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach – 8 000 zł. Igor Pietkiewicz – członek zarządu i Mariusz Kaźmierczak – przewodniczący zarządu postanowili sami prowadzić stronę internetową, za darmo, więc kwota 2 280 zł pozostała po rozliczeniu usługi do końca maja została rozdysponowana na działalność kulturalną oraz rekreacyjno-sportową. Odnośnie drugiej pozycji, Teresa Sładek – przewodnicząca koła seniorów, poprosiła o przeznaczenie środków, jak to sformułowała i uzasadniła, na działalność michałowickich seniorów . Na ten cel przeznaczono kwotę 4 tys. zł. Pozostałą kwotę w równych częściach przeznaczono na działalność kulturalną oraz sportową.

 

Na liczne pytania odpowiadał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Tłumaczył, jakie obowiązują przepisy dotyczące funduszu osiedlowego. Przypomniał, że w czasie wakacji będzie remontowana trakcja kolejki WKD – w tym: zostanie zmienione napięcia z 600 V na 3 000 V, co umożliwi kursowanie wyłącznie nowym składom kolejki i to co 10 min, na peronach zostaną umieszczone elektroniczne tablice z informacją, kiedy przyjedzie kolejka. Trwa przebudowa kolejnego odcinka ul. Raszyńskiej (przy budynku zespołu szkół), w przyszłym roku zostanie zrealizowany ostatni odcinek. Ruszy przebudowa ul. Targowej. Zostanie nałożona asfaltowa nakładka na ulicę Topolową. Dalej zostanie pociągnięta kanalizacja. Zwiększy wydajność przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej. Do końca sierpnia zostanie rozbudowane przedszkole.  

 

Członkowie zarządu, razem z mieszkańcami, długo zastanawiali się, jak wykorzystywać wyremontowany budynek po starym urzędzie gminy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach. Mówiono o coraz lepiej układającej się współpracy w organizowaniu życia kulturalnego Zarządu Osiedla Michałowice z Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach, kierowaną przez dyr. Ewę Kisiel. Długo dyskutowano także o bezpieczeństwie poruszania się po michałowickich ulicach.  

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także