16.09.2022 00:30

Zebranie osiedla Granica

28
W czwartek, 15 września, odbyło się zebranie osiedla Granica. Mieszkańcy zadecydowali m.in. o podziale środków z budżetu osiedla na 2023 rok.

W czwartek, 15 września, odbyło się zebranie osiedla Granica. Pierwszy termin wyznaczony był na godzinę 18:30, jednak o tej godzinie nie było wymaganego kworum, więc spotkanie zaczęło się w drugim terminie o godzinie 19:00. Na spotkaniu było 33 mieszkańców osiedla. Przed rozpoczęciem mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z dzielnicowym Mirosławem Kotowskim o bezpieczeństwie na osiedlu i przekraczaniu prędkości przez kierowców na ulicach Pruszkowskiej, Głównej i Reja.

W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele urzędu gminy Michałowice: wójt Małgorzata Pachecka, sekretarz Wojciech Grzeniewski, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Andrzej Łuszczyński, a także radni i członek zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Wojciech Herner. Spotkanie przebiegało według standardowego porządku: rozpoczęło się od otwarcia zebrania, zatwierdzenia porządku obrad i wyboru sekretarza. Kolejnym punktem było głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzednieo zebrania z dnia 16.09.2021. Później przewodniczący zarządu osiedla Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu od ostatniego zebrania, czyli od 16.09.2021 do 15.09.2022.

Po sprawozdaniu mieszkańcy zadecydowali o następującym podziale funduszu osiedlowego na 2023:

  • 30 000 zł – organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych;
  • 1 000 zł – zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych;
  • 53 000 zł – organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (warsztaty, koncerty, wyjazdy, kurs tańca);
  • 15 019,90 zł – organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących;
  • 5 000 zł – zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów związanych z działalnością kultutralną;
  • 3 000 zł – zakupy spożywcze związane z organizacją zajęć i warsztatów.

Następnie mieszkańcy zgłosili wnioski do budżetu gminy na rok 2023. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o budowę zaplecza sportowego przy boisku w Granicy, bocznego boiska do piłki nożnej i basenu, zadaszenia lub balonu nad boiskiem, przebudowę ulic, organizację transportu autobusowego, oświetlenia ulic, lustra na skrzyżowaniach i sygnalizacji świetlnej.

W ramach wolnych wniosków dyskutowano o budowie drogi zwanej Paszkowianką, a także wykonania siłowni plenerowej, które mogło naruszyć korzenie drzew.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 22.05

Opublikowany przez: Marcin Bójko