23.09.2022 12:15

Zebranie osiedla Komorów

34
W czwartek, 22 września, w szkole w Komorowie odbyło się zebranie osiedla Komorów. Mieszkańcy zadecydowali między innymi o podziale środków z funduszu osiedla na 2023 rok.

Pierwszy termin wyznaczony był na godzinę 18:00, ponieważ jednak w pierwszym terminie nie było wymaganego kworum zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:30. W zebraniu uczestniczyło trzydziestu mieszkańców, a także wójt Małgorzata Pachecka, przewodnicząca rady gminy Beata Rycerska, radni: Joanna Kowalczyk, Marek Biskot i Maciej Polarczyk oraz sekretarz gminy Wojciech Grzeniewski i dzielnicowy Mariusz Szymanek.

Spotkanie odbyło się według tradycyjnego schematu: zatwierdzenia porządku obrad, wyboru sekretarza Ogólnego Zebrania Mieszkańców. Sekretarzem została Łucja Tałandziewicz. Przewodniczący Zarządu Michał Jeżewski złożył sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z dnia 29.09.2021 oraz sprawozdanie z działalności od dnia 29.09.2021 do dnia 22.09.2022. W tym czasie zorganizowano szereg zajęć cyklicznych, takich jak: joga, pilates, klub filmowy, zajęcia dla dzieci, czy jednorazowych, takich jak: przygotowanie paczek dla niezamożnych rodzin, wyprzedaż garażowa, sadzenie krokusów i żonkili, czy wieczór kubański. Zarząd osiedla konsultował również inwestycje: remont ulic: Ryszarda, Okrężnej, parkingi przy Ceglanej i Kolejowej, itp.

Kolejnym punktem programu było przegłosowanie zmian w budżecie na rok 2022 - jak zwykle pod koniec roku trzeba dokonać przesunięć z jednych pozycji księgowych do innych, aby w pełni wykorzystać środki z budżetu osiedlowego. W sumie zmiana obejmowała środki w kwocie 16 tys. złotych (zeszłoroczny budżet wynosił 92 tys. złotych). Za przesunięciem środków głosowało 25 z 30 obecnych osób, 5 wstrzymało się od głosu.

Potem mieszkańcy zajęli się rozdysponowaniem budżetu na rok 2023. Zarząd zaproponował podzielenie środków na dwie duże kwoty, jedna na zajęcia kulturalne, druga na sportowe w następujący sposób:

  • 76 519,90 zł – organizację zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego,
  • 30 500 zł –  organizację zajęć, warsztatów sportowych i rekreacyjnych.

Mieszkańcy przychylili się do propozycji i jednogłośnie zaakceptowali proponowane kwoty.

W ramach wniosków do budżetu gminy mieszkańcy zgłaszali między innymi o nasadzenie zieleni przy lodowisku, przy ulicy Ireny i Jana Pawła II, skablowanie linii energetycznych. Mieszkańcy wnioskowali również o budowę chodnika na ulicy Harcerskiej, dostawienie przenośnego WC na boisku, kompleksową zmianę organizacji ruchu dla Komorowa, wykonanie projektu drogi rowerowej wzdłuż al. Kasztanowej, wygospodarowanie środków na zagospodarowanie placyku po starej poczcie oraz sygnalizację świetlną w Alei Marii Dąbrowskiej,

W ramach wolnych wniosków, jak w wielu innych miejscowościach przylegających do planowanej Paszkowianki i tu nie zabrakło głosów w dyskusji na temat planowanej inwestycji. 

Zebranie zakończyło się o godzinie 20:30.

 

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: Osiedle Komorów

Zobacz także