06.10.2021 13:10

Zebranie sołeckie Suchy Las

81
W środę 22 września 2021 roku w świetlicy przy ul. Księdza Michała Woźniaka odbyło się zwołane przez sołtysa, Edwarda Chruściaka zebranie sołectwa Suchy Las.

Mieszkańcy dopisali i zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie, czyli o godzinie 18:00. Spotkanie odbyło się według tradycyjnego porządku, czyli otwarcie i stwierdzenie ważności, zatwierdzenie porządku obrad, wybór sekretarza, sprawozdanie sołtysa z wykonania uchwał z poprzedniego zebrania, wnioski do funduszu sołeckiego na 2022 rok, wnioski do budżetu gminy na tenże rok i sprawy wniesione. W spotkaniu wziął również udział Wojciech Grzeniewski, kierownik referatu gospodarki komunalnej gminy Michałowice i radny, Edward Kozłowski.

Sołtys na początku zdał sprawozdanie z działalności od 10.09.2020 do 21.09.2021 roku. W tym czasie udało się zrealizować następujące zadania:

  • Piknik na dzień dziecka
  • Wyjazd do teatru
  • Spotkanie dla seniorów
  • Zakup środków czystości
  • Zakup AGD (garnki, blender)
  • Zakup ozonatora

W planach wciąż jest wyjazd na wycieczkę, wspólny wyjazd do teatru, spotkanie na zakończenie lata przy ognisku i wigilia.

Z uwagi na pandemię nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w 2020 roku udało się zrealizować, dlatego mieszkańcy podjęli uchwałę o przeniesieniu środków w wysokości około 9 tys. złotych na nowe przedsięwzięcia jeszcze w tym roku (w tym z  zajęć sportowych zostało niewykorzystane 2 500 zł, gdyż nie odbywały się przez pandemię, oraz niewykorzystane 1 200 zł z kultury -  tę kwotę zaproponowano przeznaczyć na bilety do teatru).

Na rok 2022 w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy Suchego Lasu mają do dyspozycji kwotę 25 730,18 złotych. Sołtys zaproponował następujący podział:

  • Organizacja zajęć związanych z kulturą: 2,7 tys. zł
  • Pikniki 6 tys. zł
  • Zakup biletów: 7 tys. zł
  • Imprezy sportowe 4 tys. zł

Pozostała część pieniędzy przeznaczona została na zakupy pomocnicze.

Mieszkańcy zaproponowali przeniesienie kwoty 5 tys. zł z pikników na remont figurki na rogu ul. Ks. Woźniaka i Gromadzkiej.

W ramach wniosków do budżetu gminy mieszkańcy zaproponowali między innymi namalowanie pasów na przejściach dla pieszych, wymyślenie sposobu na spowolnienie ruchu na ulicy ks. Woźniaka. Proponowali również zagospodarowanie skweru przy ulicy Woźniaka, wybudowanie bramek ochronnych przy przystanku autobusowym, ronda na skrzyżowaniu ulicy Parkowej z ulicą Księdza Woźniaka, ustawienie luster przy wyjazdach z posesji na ulicach ks. Woźniaka i Gromadzkiej. Zwracali również uwagę, że po remoncie nawierzchni na ul. ks. Woźniaka na podjazdach stoi woda. Na spotkaniu nie było spraw wniesionych. Zebranie zakończyło się około godziny 19:30.

 

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: Sołectwo Suchy Las

Zobacz także