28.09.2023 13:35

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii

95
12 września br., w Opaczy-Kolonii odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa.

W sołectwie Opacz-Kolonia odbyło się 12 września 2023 r. zebranie wiejskie. Sołtys Grażyna Grabka rozpoczęła je o godzinie 18.00, witając gości oraz mieszkańców, którzy przybyli na spotkanie. Po otwarciu zebrania zatwierdzony został porządek obrad. Wybrano sekretarza zebrania, przyjęto protokół z poprzedniego roku i wysłuchano sprawozdań sołtysa dotyczących realizacji uchwał oraz działalności sołtysa i rady sołeckiej.

Kolejnym punktem obrad była korekta przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023, po to by w pełni wykorzystać kwotę, którą dysponowało sołectwo. Najważniejszym punktem zebrania było głosowanie podziału funduszy na rok 2024, które wynoszą 96 931,80 zł. Sołtys zaproponowała następujący rozdział środków :

  • w ramach organizacji zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych oraz poznawania kultury i dziedzictwa narodowego (szacowany koszt: 64.400,00 zł.), mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach, takich jak warsztaty artystyczne, nauka tańca ludowego, przedstawienia teatralne, koncerty lokalnych artystów oraz udział w piknikach, festynach i spotkaniach okolicznościowych, jak święto wsi czy Dzień Niepodległości,

  • w ramach organizacji imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (szacowany koszt: 21.120,00 zł.), mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fitness, takich jak zumba, pilates czy joga. Organizowane są również wydarzenia sportowe, które obejmują wynajem instruktorów i zakup sprzętu sportowego, a także promocję i reklamę tych wydarzeń,

  • zakupy spożywcze związane z organizacją działań kulturalnych (szacowany koszt: 6.861,80 zł.) obejmują zakup żywności i napojów na potrzeby pikników, festynów oraz przygotowanie posiłków podczas spotkań okolicznościowych, jak wigilia czy zabawa andrzejkowa,

  • zakupy przemysłowe związane z organizacją działań kulturalnych (szacowany koszt: 4.450,00 zł.) obejmują zakup różnego rodzaju materiałów artystycznych i dekoracyjnych, wynajem sprzętu technicznego do organizacji wydarzeń kulturalnych, zakup dekoracji świątecznych na bal choinkowy oraz druk materiałów promocyjnych i reklamowych.

Następnym punktem programu były propozycje do budżetu gminy na 2024 r. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się m.in.: potrzeba wykonania kanalizacji, oświetlenia, chodnika i nawierzchni w ul. Czapli, realizacja kanalizacji sanitarnej w boku od ul. Bodycha na wysokości numeru 13, dokończenie budowy sieci wodociągowej w ul. Czapli, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Migdałowej, a także realizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żurawiej. Mieszkańcy zgłosili również potrzebę wybudowania ścieżki rowerowej, która połączy Opacz-Kolonię z miejscową szkołą oraz organizacji dowozu starszych osób do kościoła i na cmentarz w niedzielę. Ponadto, zaproponowano ustawienie ławek na terenie sołectwa.

W części przeznaczonej na sprawy wniesione mieszkańcy mieli również okazję wysłuchać odpowiedzi wójt gminy, Małgorzaty Pacheckiej na szereg pytań związanych z inwestycjami na terenie sołectwa. Mieszkańcy zgłosili między innymi: uszkodzoną szybę na przystanku szkolnym, brak ławki na przystanku przy placu zabaw, obawy dotyczące dezynfekcji klimatyzacji w świetlicy. Dosyć ważnym problemem zdaniem mieszkańców jest brak informacji na temat zmiany podmiotu sprzątającego plac zabaw i teren przy świetlicy, a także informacje o zamknięciu świetlicy na czas wyborów, co wpływa na odwoływanie zaplanowanych zajęć.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20:00.

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także