24.09.2010 12:55

Zebranie wiejskie
w Suchym Lesie

37
23 września odbyło się coroczne zebranie wiejskie sołectwa Suchy Las. Prowadziła je sołtys Anna Kwaśna.
W zebraniu wzięło udział 18 osób, co znaczy, że zebranie mogło odbyć się w pierwszym terminie.

Sołtys Anna Kwaśna w sprawozdaniu rocznym wymieniła, co zostało w 2010 r. zrealizowane na terenie Suchego Lasu. Została poprawiona nawierzchnia ul. Parkowej po wykonaniu kanalizacji; utwardzona nawierzchnia ul. ks. Woźniaka od skrzyżowania z ul. Parkową w stronę ul. Leśnej. Zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci. Ustawiono ławeczkę i kosz na śmieci przy figurce przy skrzyżowaniu ulic ks. Woźniaka i Parkowej. Zorganizowana została wiejska wigilia i wywieszono ozdoby bożonarodzeniowe.

Po dyskusji, w tym po wysłuchaniu argumentów radnego Pawła Rajskiego, mieszkańcy podjęli uchwałę, że kwota 13 077 zł z funduszu sołeckiego na rok 2011 zostanie przeznaczona na projekt dokumentacji odwodnienia odcinka ul. Parkowej od skrzyżowania z ul. ks. Woźniaka w stronę lasu.

Mieszkańcy mówili o: konieczności przeprowadzenia prac związanych z odwodnieniem (rów melioracyjny, kanalizacja burzowa), utwardzeniu ulic, budowie chodników i ścieżki rowerowej (ma być przedłużona ścieżka od komisariatu policji w Regułach). Dyskutowano o szkolnym autobusie. Zaproponowano, by ten autobus jeździł częściej i dłużej. (Uczniowie np., których nie wożą rodzice, nie mogą brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych, bo ostatni autobus odjeżdża o godzinie 16:00). Żeby to zrealizować, zaproponowano, by większy pojazd zastąpić mniejszym – tańszym w eksploatacji. Postulowano, by linię autobusu, który jeździ przez Komorów Wieś przedłużyć do Suchego Lasu. Jeden z mieszkańców, powołując się na praktyki stosowane na Zachodzie, przekonywał, by powołać tzw. grupę szybkiego reagowania, która załatwiałaby drobne a uciążliwe sprawy, jak przysłowiowa dziura w jezdni.

Pod koniec zebrania sołtys Anna Kwaśna powiedziała, że nie będzie kandydowała w najbliższych wyborach samorządowych. Prosi więc o znalezienie kandydata lub kandydatów na kolejnego sołtysa Suchego Lasu.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak