27.09.2010 14:20

Zebranie wiejskie mieszkańców
sołectwa Pęcice Małe
W PLENERZE

82
26 września, w niedzielę odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pęcice Małe. Wzięło w nim udział dziesięć osób. Prowadziła je sołtys Aleksandra Warsztocka.
Na miejsce spotkania została wyznaczona świetlica w Pęcicach. Zebranie zaczęło się po godzinie 16:00, a pogoda dopisała, więc niemal całe odbyło się w ogródku jordanowskim na posesji świetlicy. Kiedy ochłodziło się, uczestnicy zebrania wiejskiego przenieśli się do budynku.

Sołtys Aleksandra Warsztocka poinformowała, że środki z funduszu sołeckiego na 2010 rok zostały przeznaczono na: kupno karuzeli, zjeżdżalni i przejazdu szynowego do ogródka jordanowskiego Pęcic Małych.

Po czym rozpoczęła się dyskusja. Trwała długo, niekiedy mieszkańcy wypowiadali się emocjonalnie. Zastanawiano się np. nad funkcjonowaniem demokracji. Mówiono o tym, że powinna powstać strona internetowa miejscowości. Mentorami okazali się Ireneusz Kotarski oraz Michał Dzięgielewski. Fachowo, spokojnie, odwołując się również do wiedzy prawniczej, analizowali problemy Pęcic Małych. Skutecznie przekonywali do swoich racji.

Kluczową sprawą Pęcic Małych, podobnie jak innych miejscowości gminy Michałowice, jest odwodnienie. Gliniasta ziemia nie przepuszcza wody. Wystarczy wbić szpadel, by dokopać się do wody gruntowej. Przesiąknięte wodą są posesje i piwnice. Rozwija się grzyb.

Utwardzenia wymagają drogi.

Jeden z mieszkańców postulował, że należy namalować pasy na ruchliwej jezdni przy jedynym sklepie w Pęcicach Małych; inny, że należy ustawić kosze na odchody zwierząt, dla spacerujących z psami.

Jak stwierdziła sołtys Aleksandra Warsztocka, mieszkańcom najbardziej zależy na boisku.

W czasie dyskusji ostatecznie ustalono, na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w 2011 r. – 28 146,99 zł, a mianowicie: na ogrodzenie placu zabaw, wybudowanie na jego terenie wiaty, jego koszenie, pielenie, w tym porządkowanie lasku na końcu ul. Brzozowej (lasek trzeba prześwietlić), wyrównanie boiska i posianie na nim trawy. 1500 zł ma być przeznaczone na wyposażenie i prowadzenie biura sołeckiego: kupno telefonu komórkowego i wysyłanie SMS-ów, kupno: drukarki, cartridżów, artykułów biurowych. Jak stwierdziła sołtys Warsztocka, pracując dla Pęcic Małych, na te rzeczy wydaje miesięcznie 120 zł. Nie jest to dla niej obojętna kwota.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak