21.09.2022 12:15

Zebranie wiejskie sołectwa Michałowice-Wieś

16
We wtorek 20 września odbyło się zebranie sołectwa Michałowice. Mieszkańcy wysłuchali sprawozdania z działalności sołtysa i zadecydowali o podziale budżetu na rok 2023.

Na zebraniu stawiło się 32 mieszkańców, w związku z czym musiało się ono zacząć w II terminie, o godzinie 19:00 (pierwszy termin był na godzinę 18:30). Oprócz mieszkańców obecna była również wójt Małgorzata Pachecka, sekretarz gminy Wojciech Grzeniewski, przewodnicząca rady gminy Beata Rycerska, radni: Adriana Król-Popiel, Maciej Polarczyk, Jarosław Hirny-Budka oraz sołtys sołectwa Reguły Magdalena Krajnik-Partyka. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Tomasz Malinowski. Odbywało się ono według tradycyjnego porządku: otwarcie zebrania, zatwierdzenie porządku obrad (przyjęty został jednogłośnie), wybór sekretarza (został nim Piotr Cietwiertniewski), przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z dnia 21 września 2021 (31 głosów za, jeden wstrzymujący się).

Następnie sołtys Tomasz Malinowski złożył sprawozdanie z działalności od 21 września 2021 do 20 września 2022. W tym czasie w sołectwie zorganizowano szereg zajęć cyklicznych takich jak: zumba, zajęcia z rysunku dla dzieci, pilates, joga, jak i jednorazowych takich jak: warsztaty kulinarne dla dzieci, warsztaty serowarskie, wielkanocne, bożonarodzeniowe. W sołectwie zorganizowano również szereg imprez takich jak: zabawa andrzejkowa, piknik rodzinny w skateparku, piknik sąsiedzki przy ul. Popiełuszki, a także szereg akcji: zbiórka ciepłych ubrań, indywidualne wizyty Mikołaja. Od 26 lutego sołectwo Michałowice włączyło się aktywnie w organizację punktów zaopatrywania uchodźców z Ukrainy, które przez długi czas funkcjonowało przy ulicy Raszyńskiej 34 i opierało się w dużej mierze na wolontariacie mieszkańców sołectwa Michałowice.

Kolejnym ważnym punktem zebrania była decyzja o rozdziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2023, według propozycji przedstawionej przez sołtysa. Mieszkańcy zadecydowali o następującym podziale środków:

 • 65 000 zł – organizacja warsztatów, teatrzyków, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozrywkowych,
 • 22 000 zł – organizacja imprez, zajęć, warsztatów sportowych i rekreacyjnych w tym m.in. zumba, pilates, spływ,
 • 6 000 zł – zakupy przemysłowe przeznaczone na organizację zajęć i warsztatów, zakup biletów, wejściówek itp., nagrody w konkursach, artykuły do przygotowania posiłków regeneracyjnych,
 • 4 147,07 zł – zakupy spożywcze stanowiące posiłki regeneracyjne podczas pikników, warsztatów, festynów itp.

W ramach propozycji do budżetu gminy na rok 2023 mieszkańcy zgłaszali następujące propozycje:

 • wynajęcie firmy zajmującej się analizą obrazu z monitoringu, tak aby można było dynamicznie reagować na różnego rodzaju akty wandalizmu czy przestępstwa,
 • ustawienie koszy na śmieci na ul. Szarej róg Raszyńskiej,
 • stworzenie plac zabaw dla dzieci,
 • wystąpienie do KOWR o dzierżawę terenu przy bulodromie,
 • budowę ścieżki rowerowa w al. Jerozolimskich,
 • zakup działki pod potencjalną świetlicę,
 • pełnowymiarowe boisko piłkarskie,
 • budowę wybiegu dla psów i ścieżek wokół zbiorników retencyjnych.

W części poświęconej sprawom wniesionym mieszkańcy dużo dyskutowali o bezpieczeństwie na terenie sołectwa. Poruszono między innymi problem aktów drobnego, ale uciążliwego wandalizmu, takiego jak przekręcanie znaków drogowych, czy malowanie grafitti. Mieszkańcy poruszali również poważniejsze sprawy takie jak prewencja antynarkotykowa w szkole. Uciążliwe dla mieszkańców jest również łamanie zakazu wjazdu w ulicę Parkową od strony wiaduktu, libacje alkoholowe w rejonie ulic Szarej i Zgody. Sporym problemem jest też nadmiar światła z hal GLS i American Express, który w nocy okolicznym mieszkańcom nie pozwala spokojnie spać. Mieszkańcy dopytywali również o możliwość doprowadzenia światłowodu do nowych posesji, a także możliwe miejsca na lokalizację świetlicy, której bardzo brak w sołectwie.

Zebranie zakończyło się o godzinie 22:00.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko