23.09.2011 00:00

Zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś

12
W czwartek, 22 września w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Otworzył je sołtys Nowej Wsi Marian Bośka, a obecni byli: wójt gminy Krzysztof Grabka, radni gminy Michałowice i członkowie rady sołeckiej.
Głównym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. W tym roku jest to kwota 42 531,70 złotych. Przedstawione zostały dwa projekty. Sołtys Marian Bośka zaproponował przeznaczenie tych pieniędzy w większości na odwodnienie ul. Wiśniowej i utworzenie tam chodnika. Natomiast przedstawicielka rady sołeckiej Agata Tomaszewska-Antoniewicz przedstawiła projekt (poparty podpisami mieszkańców) przeznaczenia powyższego funduszu na działalność kulturalną, skierowaną do społeczności Nowej Wsi oraz na działalność sportową. Podczas głosowania projekt sołtysa poparło 14 osób, 17 było przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu. Za propozycją Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz głosowały 23 osoby, 2 były przeciwne, a 11 wstrzymało się. W efekcie, wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego, ukształtowało się w następujący sposób: 38 031, 70 na działalność kulturalną i 4,5 tys. na działalność sportową, która obejmowałaby wynagrodzenie instruktora gimnastyki. Zajęcia tego typu mają na celu propagowanie profilaktyki zdrowotnej.
Podczas zebrania przewidziano również czas na sprawy wniesione. Wójt Krzysztof Grabka odpowiadał na liczne pytania przybyłych mieszkańców. Dotyczyły one m. in. odwodnienia terenów, utwardzania i remontów ulic, oświetlenia, nieprawidłowego parkowania samochodów na chodnikach i uczynienia ogólnodostępnym placu zabaw przy przedszkolu. W tej chwili, dzięki staraniom wójta Krzysztofa Grabki, mieszkańcy mogą już z niego korzystać w soboty między godziną 9 a 11.
Poruszano również tematy rozbudowy szkoły i bezpiecznego przejścia przez przejazd kolejki WKD. Jeżeli chodzi o sprawę ronda na skrzyżowaniu ulic Komorowskiej i Brzozowej, wójt poinformował o pomyślnym zakończeniu przetargu i mającej wkrótce nastąpić jego realizacji. Podpisano również zlecenie na 7 nowych tablic informacyjnych, o co zabiegali od pewnego czasu mieszkańcy.
Sołtys Marian Bośka zaapelował o przeniesienie obelisku pamięci Władysława Kamelskiego w godne miejsce na terenie OSP.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska