15.09.2012 00:00

Zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś

56
W czwartek, 13 września w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Wszystkich przybyłych powitał sołtys Nowej Wsi Marian Bośka, a obecni byli: wójt gminy Krzysztof Grabka, radni gminy Michałowice i członkowie rady sołeckiej.
Na zebranie przybyło blisko 70 osób. Na początku sołtys Marian Bośka i radna Elżbieta Biczyk przedstawili sprawozdanie z działalności rady sołeckiej i dotychczasowe wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego. Warto wspomnieć, że na zebraniu w roku ubiegłym mieszkańcy zadecydowali, że zostanie on przeznaczony na działalność kulturalną, skierowaną do społeczności Nowej Wsi oraz na działalność sportową, a dokładniej: 38.031,70 na działalność kulturalną i 4.5 tys. na działalność sportową, która obejmowałaby wynagrodzenie instruktora gimnastyki. Elżbieta Biczyk przedstawiła dokładny wykaz przygotowany na podstawie danych uzyskanych z Referatu Spraw Społecznych i Kultury Urzędu Gminy Michałowice. I tak, do tej pory rozdysponowano 2.816 zł na działalność sportową (1-godzinne zajęcia gimnastyki prowadzone raz w tygodniu od 1 lutego do 30 czerwca). Na działalność kulturalną przeznaczono 5.068 zł (spektakl „Siedem tajemnic Chopina”, warsztaty artystyczne z filcowania, wieczór kabaretowo-taneczny i występ kabaretu „Pół Serio”). Elżbieta Biczyk zapoznała również zebranych z kalendarzem nadchodzących imprez, organizowanych w sołectwie i finansowanych z funduszu sołeckiego na rok 2012.
Głównym punktem czwartkowego zebrania było podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2013. Jest to kwota 43.557,50 złotych. Przedstawione zostały dwa projekty. Sołtys Marian Bośka zaproponował przeznaczenie tych pieniędzy na opracowanie projektu odwodnienia ul. Spacerowej, Wandy i Heleny oraz przeniesienie obelisku pamięci Władysława Kamelskiego w godne miejsce na terenie OSP.
Natomiast radna Elżbieta Biczyk przygotowała projekt poparty podpisami mieszkańców, aby podobnie jak w roku ubiegłym propagować w Nowej Wsi działalność sportową, wsparcie OSP w zakupie specjalistycznego oświetlenia, a także zakup nagłośnienia. Podczas głosowania projekt sołtysa poparło 12 osób. Za propozycją Elżbiety Biczyk głosowały 34 osoby.
W efekcie, wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego, ukształtowało się w następujący sposób:
6.400 zł na działalność sportową (wynagrodzenie dla instruktora gimnastyki),
6.800 zł na zakup oświetlenia diodowo-akumulatorowego do wykorzystania w czasie nocnych akcji ratunkowych OSP,
8.000 zł na zakup nagłośnienia wykorzystywanego przy różnych imprezach kulturalnych oraz przez grupy wokalno-taneczne z Zespołu Szkół w Nowej Wsi,
18. 357, 50 na działalność kulturalną
4.000 zł na zakupy różne (kawa, herbata, kwiaty dla artystów itp.)
Podczas zebrania przewidziano również czas na sprawy wniesione. Wójt Krzysztof Grabka odpowiadał na liczne pytania przybyłych mieszkańców. Dotyczyły one głównie odwodnienia terenów, utwardzania i remontów ulic. Przegłosowano wniosek, aby udrożniony został rów odwadniający. Obecni zadecydowali również o przesunięciu godziny kolejnych zebrań na godz. 18.30, tak aby mogli w nim uczestniczyć mieszkańcy dojeżdżający z pracy.
Podczas zebrania zabrała głos przedstawicielka Zarządu Osiedla Granica, która wyraziła chęć ścisłej współpracy pomiędzy Nową Wsią a Granicą.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska