05.09.2010 21:00

Zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś

19
W sobotę, 4 września w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Otworzył je sołtys Nowej Wsi Marian Bośka, a obecni byli: wójt gminy Krzysztof Grabka i przewodniczący rady gminy Sławomir Walendowski.
Głównym punktem sobotniego zebrania w Nowej Wsi było podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Po różnych propozycjach i dyskusji obecnych, ostatecznie głosowano nad przeznaczeniem wspomnianego funduszu na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji oświetlenia ulicy Sportowej i wykonaniu ulicy Kwiatowej. Za tym projektem głosowało 26 osób, a 4 wstrzymały się od głosu. W związku z tym podjęta została uchwała. Na powyższe cele przeznaczonych zostanie 40 tys. zł, zaś pozostałe 5 tys. zł pozostanie na finansowanie działalności świetlicy wiejskiej.

Przewidziano również czas na sprawy wniesione. Wójt Krzysztof Grabka i przewodniczący rady Sławomir Walendowski cierpliwie odpowiadali na liczne pytania przybyłych mieszkańców. Dotyczyły one min. odwodnienia terenu przy Smugu (procedura została uruchomiona, kompletowana jest dokumentacja). Mieszkańcy dopytywali się także o stan prawny szkoły - ta sprawa wymaga zmiany granic Nowej Wsi i Granic. Jeżeli chodzi o budowę boiska „Orlik”, to została ona wstrzymana do czasu odwodnienia terenu. Proszono również o poprawę stanu ulicy Warszawskiej przy wejściu na stację WKD.

Po zakończeniu zebrania sołtys Marian Bośka zaprosił wszystkich na ognisko integracyjne. Strażacy z OSP w Nowej Wsi przygotowali dla mieszkańców grochówkę, były również kiełbaski, a dla najmłodszych słodycze. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. Rozmawiano, żartowano, śpiewano. Popołudnie minęło w radosnej atmosferze.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska