22.09.2022 12:15

Zebranie wiejskie sołectwa Sokołów

45
W środę 21 września w świetlicy przy ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa Bartosza Lewandowskiego.

Pierwszy termin wyznaczony był na godzinę 18:30, jednak z uwagi na brak kworum spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie – o 19:00. W spotkaniu uczestniczyło 14 mieszkańców sołectwa, a także zastępca wójt gminy, Anna Fabisiak, sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski oraz radny, Edward Kozłowski.

Pierwszą decyzją jaką podjęli mieszkańcy było zatwierdzenie protokołu z letniego zebrania, które miało miejsce 6 czerwca 2022. Następnie sołtys złożył ustne sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej od 25 października 2021 do 21 września 2022. W ramach działalności sołtysa i rady sołeckiej zorganizowano w tym czasie:

 • warsztaty serowarskie,
 • warsztaty chlebowe,
 • warsztaty decoupage,
 • mikołajki dla dzieci,
 • warsztaty makijażu,
 • warsztaty wielkanocne,
 • dzień dziecka.

Z budżetu sołeckiego sfinansowano również bilety i wejściówki do Energylandii, przedstawienie "Betlejem Polskie", Koncert Noworoczny Wiedeński w DK w Pruszkowie itp. Znaczną część budżetu sołeckiego pochłonął pierwszy etap renowacji figurki Matki Boskiej, która została zdjęta z postumentu i poddana fachowej renowacji przez konserwatora. Ciekawostką jest, że w trakcie renowacji konserwator znalazł kule z II Wojny Światowej.  W sołectwie zorganizowano również piknik pieczonego ziemniaka finansowany z budżetu gminy.

Po wysłuchaniu sprawozdania Bartosza Lewandowskiego mieszkańcy przyjęli uchwałę o następującym rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego na rok 2023:

 • 23 468,46 zł – odnowienie figurki wiejskiej (2 etap),
 • 6 000 zł – wykonanie fundamentu pod figurkę,
 • 5 000 zł – zakupy przemysłowe,
 • 2 000 zł – zakupy spożywcze.
 • 12 760,69 imprezy kulturalne (dzień dziecka, zabawa andrzejkowa, wigilia wiejska, mikołajki).

Po głosowaniu mieszkańcy zgłaszali propozycje do budżetu gminy na rok 2023. Zaproponowali między innymi:

 • remont ulicy Rodzinnej od ulicy Sokołowskiej w stronę oczka wodnego,
 • remont świetlicy wiejskiej, czyli malowanie, remont toalety,
 • opalowanie oczka wodnego,
 • budowę toalety przy placu zabaw,
 • zwiększenie liczby koszy na śmieci wokół oczka wodnego,
 • zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego,
 • wykonanie zadaszenia nad figurką Matki Boskiej,
 • modernizację placu zabaw i remont nawierzchni placu zabaw w Sokołowie,
 • wykonanie placu zabaw na orliku,
 • budowę chodnika wzdłuż ul. Sokołowskiej.

W ramach spraw wniesionych mieszkańcy postulowali montaż śmietnika przy przystanku autobusowym, przycięcie drzew, remont altanki oraz kwestii opłat za korzystanie z świetlicy wiejskiej.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko
Podobne tematy: Sołectwo Sokołów

Zobacz także