17.09.2022 01:25

Zebranie wiejskie sołectwa Suchy Las

20
W piątek, 16 września, odbyło się zebranie sołectwa Suchy Las. Mieszkańcy zadecydowali o podziale środków z budżetu sołeckiego i zgłaszali propozycje do budżetu gminy na 2023 rok.

W piątek, 16 września, w świetlicy wiejskiej Suchym Lesie odbyło się zebranie wiejskie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00, prowadził je Edward Chruściak.

W zebraniu uczestniczyli również: sekretarz gminy Michałowice, Wojciech Grzeniewski i radny, Edward Kozłowski.

Spotkanie przebiegało według standardowego porządku, rozpoczęło się od otwarcia zebrania, zatwierdzenia porządku obrad i wyboru sekretarza. Kolejnym punktem było głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 23.09.2021.

Później sołtys, Edward Chruściak przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu od ostatniego zebrania, czyli od 23.09.2021  do 16.09.2022.

Po sprawozdaniu mieszkańcy zadecydowali o następującym podziale funduszu sołeckiego, wynoszącego 31 356,83 zł, na 2023:

  • 7 000 zł – organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. warsztaty, teatrzyki, koncerty),
  • 8 000 zł – organizacja imprez i spotkań świątecznych, aktywizujących mieszkańców (m.in. Mikołajki, imprezy świąteczne),
  • 2 356,83 zł – zakupy spożywcze przeznaczone na organizację warsztatów kulinarnych,
  • 8 000 zł – zakupy biletów (m.in. na wydarzenia kulturalne),
  • 5 000 zł – organizacja imprez sportowych (m.in. pilates, fitness),
  • 1 000 zł – Zakupy przemysłowe (m.in. sprzęt sportowy, nagrody)

Następnie mieszkańcy zgłosili wnioski do budżetu gminy na rok 2023: doprowadzenie do przejęcia drogi powiatowej przez gminę, naprawa wjazdów na posesje, barierki zabezpieczające przy przystanku autobusowym, lustra na skrzyżowaniach, oświetlenie uliczne, kontynuację projektu przesunięcia figurki przy ulicy ks. Woźniaka oraz zagospodarowanie skweru przy figurce na ul. Parkowej.

W wolnych wnioskach mieszkańcy podnieśli kwestię źle ustawionego znaku zakazu wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony. Zebranie zakończyło się o godzinie 19:00.

Opublikowany przez: Marcin Bójko