14.09.2021 02:10

Zebranie wiejskie w Pęcicach Małych

102
W piątek 10 września 2021 roku w świetlicy przy ul. Brzozowej odbyło się zwołane przez sołtysa Zdzisława Krupę zebranie sołectwa Pęcice Małe.

W piątek 10 września 2021 r. w świetlicy przy ul. Brzozowej odbyło się zwołane przez sołtysa, Zdzisława Krupę, zebranie wiejskie sołectwa Pęcice Małe. Z uwagi na małą frekwencję spotkanie rozpoczęło się w drugim terminie, czyli o godz. 18:30. Na zebraniu stawiło się 13 mieszkańców Pęcic Małych. Spotkanie odbyło się według tradycyjnego porządku, czyli otwarcie i stwierdzenie ważności, zatwierdzenie porządku obrad, wybór sekretarza, sprawozdanie sołtysa z wykonania uchwał z poprzedniego zebrania, wnioski do funduszu sołeckiego na 2022 rok, wnioski do budżetu gminy na ten rok i sprawy wniesione. W spotkaniu wzięła również udział Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.

Podobnie jak na innych zebraniach pojawił się rachmistrz a obecni mieszkańcy mogli wziąć udział w spisie powszechnym.

Z funduszu sołeckiego udało się zrealizować m.in.: zakup stołu, 50 krzeseł, biurka i komputera do nowej świetlicy, występy Łódzkiego Teatru Piosenki, zajęcia pilatesu, kurs tańca, bilety do teatru, imprezę z okazji otwarcia nowej świetlicy (3 lipca) oraz piknik rodzinny.

Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania uchwał i działalności sołtysa od poprzedniego zebrania do dnia poprzedzającego tegoroczne zebranie Rada Sołecka omówiła propozycje rozdysponowania funduszu sołeckiego Pęcic Małych na 2022 r. To kwota aż 71 830,08 zł.

Propozycje dotyczyły organizacji:

  • warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną – 20 000 zł
  • imprez i spotkań świątecznych – 17 000 zł
  • zakupów biletów i wejściówek na wydarzenia związane z kulturą – 11 000 zł
  • zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych – 13 000 zł

Pozostałą część kwoty, czyli około 10 800 zł sołectwo przeznaczy na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji imprez przewidzianych w funduszu sołeckim. Mieszkańcy uzupełnili wnioski o zakup piłek do pilatesu i narysowanie linii kortu tenisowego na boisku.

Mieszkańcy sołectwa zgłosili również inne przedsięwzięcia do realizacji w ramach finansowania z budżetu gminy na 2022 r. Wśród propozycji znalazły się m.in.: kontynuacja prac związanych z odwodnieniem Pęcic Małych, szczególnie tzw. ptasich ulic (Bażantów, Skowronków itp.) oraz naprawę ul. Dzikiej, niszczonej przez ciężarówki zwożące muł i piach z rewitalizowanego zalewu.

W ramach spraw wniesionych mieszkańcy dopytywali się o oświetlenie drogi między stacją Orlen a kościołem. Zgodnie z planem jeszcze w tym roku mają być zamontowane lampy. Mieszkańcy dopytywali również o uruchomienie komunikacji zbiorowej. Do końca tego roku ma powstać przystanek przy ul. Parkowej. Mieszkańcy Pęcic Małych dopytywali się również o możliwość poprawy bezpieczeństwa na ul. Komorowskiej.

Zebranie zakończyło się około godz. 20:00.

 

 

Autor: autor zdjęć Marcin Bójko
Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także