21.09.2013 00:00

Zebranie wiejskie w Regułach

31
Zebranie wiejskie w Regułach odbyło się 19 września br., po raz pierwszy w nowym budynku urzędu gminy. Wzięło w nim udział 27 osób. Powzięto uchwałę o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2014 r. Zebranie prowadził sołtys Reguł Eugeniusz Strzelecki.
Sekretarzem zebrania został wybrany Andrzej Goszczyński. W zebraniu wzięli udział radni: Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko i Wojciech Herner, przewodnicząca regulskiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 10 Helena Jędras oraz wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka i pracownik urzędu Piotr Pacyna.

Rozpoczynając zebranie sołtys Eugeniusz Strzelecki podziękował władzom gminy, wójtowi oraz licznym społecznikom za organizację gminnych dożynek w zabytkowym parku w Regułach.

Na zebraniu po dosyć długiej dyskusji mieszkańcy podjęli uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2014 r. Przy jednym głosie sprzeciwu i trzech wstrzymujących się ustalono, iż kwota 50 028, 10 zł zostanie przeznaczona na:
1. Imprezy integracyjno-kulturalne – kwota 23 000,00 zł
2. Zakup trzech urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych – 8 950,00 zł
3. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację i udział w wycieczkach krajoznawczych – 3 000,00 zł
4. Zainstalowanie monitoringu w parku – 15 078,10 zł

W kolejnej części zebrania omawiano sprawy nurtujące mieszkańców. Powrócono do tematu budowy chodnika po drugiej stronie ul. Regulskiej – ulicy powiatowej. Jak wyjaśnił wójt Grabka, ulica ta ma spad w kierunku, gdzie miałby być wybudowany chodnik. Planując jego wybudowanie, zarządca drogi powinien założyć także przebudowę całej ulicy. Dyskutowano, mówiono: o oczyszczeniu i odwodnieniu rowów w ul. Regulskiej, o zalewanej posesji przy ul. Wiejskiej, o tym, że samochody, w tym szczególnie ciężkie ciężarowe rozjeżdżają chodniki i trawniki; o odśnieżaniu, przełamanym drzewie… Pytano o monitoring peronów WKD. Jak powiedział wójt, środki na ten cel będą przeznaczone z tzw. funduszu szwajcarskiego.
Poruszano także sprawę przedłużenia ścieżki rowerowej do Pęcic.

Sołtys Strzelecki poinformował, iż w Regułach powstaje koło wędkarskie, które będzie opiekowało się stawem w parku.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak