20.09.2021 00:30

Zebranie Wiejskie w Sokołowie

61
W czwartek, 9 września w świetlicy przy ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, Bartosza Lewandowskiego.

W czwartek, 9 września w świetlicy przy ulicy Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa Bartosza Lewandowskiego. Pierwszy termin wyznaczony był na godzinę 18, jednak z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie spotkanie rozpoczęło się w drugim, czyli o 18:30. Na zebraniu stawiło się 13 mieszkańców sołectwa. Podobnie jak na innych zebraniach wiejskich obecny był rachmistrz spisowy.

W spotkaniu uczestniczyła również wójt gminy, Małgorzata Pachecka, przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska oraz radny, Edward Kozłowski, który mieszka w Sokołowie.

Po ukonstytuowaniu zebrania uczestnicy przegłosowali uchwałę zatwierdzającą protokół z poprzedniego zebrania z dnia 12.08.2021. Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności sołtysa za okres od poprzedniego zebrania wiejskiego, czyli od 12.08.2020 do 08.09.2021.

Poprzednie spotkanie wiejskie w sierpniu zwołane zostało głównie z uwagi na przygotowania do remontu zabytkowej kapliczki Matki Boskiej znajdującej się na terenie sołectwa. W ramach sprawozdania sołtys zdał relację z postępów prac związanych z remontem. Uczestnicy spotkania przedyskutowali wybór wykonawcy remontu.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2022 w kwocie 40650,11 zł. Niemal połowa kwoty - 20 000 zł  - została zarezerwowana na remont kapliczki, pozostałe 20650,11 zł mieszkańcy zaproponowali żeby przeznaczyć  na imprezy okolicznościowe z okazji:

  • Dnia kobiet 1000 zł
  • Dnia dziecka – 5000 zł
  • Zabawa andrzejkowa - 3500 zł
  • Wigilii – 2500 zł
  • Mikołajek - 5000 zł
  • Zakupy spożywcze - 1500 zł
  • Warsztaty – 2150,11 zł

Zebranie wiejskie zaaprobowało podział środków i podjęło stosowną uchwałę, a następnie prowadzący spotkanie sołtys Bartosz Lewandowski zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad jakim były wnioski do budżetu Gminy Michałowice na rok 2022. Mieszkańcy proponowali aby gmina realizowała w przyszłym roku budżetowym różne zadania poprawiające jakość życia mieszkańców gminy. Wśród propozycji znalazła się modernizacja placu zabaw w Sokołowie, wymiana nawierzchni, mycie ławek, zabawki, usunięcie niebezpiecznej karuzeli. Mieszkańcy proponowali też ustabilizowanie brzegu oczka wodnego poprzez opalowanie, a także poprawę odwodnienia przy świetlicy wiejskiej. Do inwestycji drogowych proponowali wpisanie modernizacji ulicy Rodzinnej i wybudowanie ciąg pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Sokołowskiej. Postulowali również instalację monitoringu przy światłach na ulicy Sokołowskiej. Spraw wniesionych nie było, zebranie zakończyło się około godziny 20.

Autor: Marcin Bójko
Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także