28.03.2011 12:00

Zebranie wyborcze sołectwa Komorów

20
Mieszkańcy sołectwa Komorów podczas sobotniego zebrania ponownie wybrali Tadeusza Listosza na sołtysa. Do rady sołeckiej weszło pięć osób. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy i Paweł Rajski, przewodniczący rady gminy.
Zebranie odbyło się, jak zwykle, przy ulicy Sadowej w Komorowie Wsi, prowadził je Kazimierz Wojciechowski, pracownik urzędu gminy.
W sołectwie Komorów uprawnionych do głosowania jest 549 osób, natomiast w zebraniu uczestniczyło niewiele ponad 40 osób.

Na stanowisko sołtysa zgłoszone zostały trzy kandydatury: Katarzyna Parzyńska, Urszula Skwierczyńska i Tadeusz Listosz. Sołtysem w został Tadeusz Listosz, wieloletni sołtys sołectwa Komorów. Głosowało na niego 27 osób. Jego kadencja potrwa do 2015 roku. Obie panie weszły do rady sołeckiej. Do rady wybrani zostali również: Krzysztof Łopata, Marek Więch i Marta Włodarczyk.

Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej przedstawiła Ewa Fortini, członek rady sołeckiej. Podała, że odbyło się sześć zebrań, na których mieszkańcy byli informowani o najważniejszych sprawach wsi. Przypomniane zostało zebranie w sprawie podziału gminy, podczas którego mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko podziałowi gminy.

Mieszkańcy zostali również poinformowani, że pieniądze stanowiące fundusz sołecki zostały przeznaczone, podobnie jak w roku poprzednim, na modernizację oświetlenia głównych ulic wsi.

Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione, czyli pytania do wójta. Mieszkańcy pytali o możliwość utworzenia w najbliższym czasie świetlicy wiejskiej. Krzysztof Grabka powiedział, że ma pewną koncepcję, ale jest jeszcze zbyt dużo niewiadomych. Dodał jednak, że jest to ważna sprawa dla mieszkańców i będzie o to zabiegał. Być może – dodał, uda się uruchomić świetlicę w budynku obecnego SUW-u (stacji uzdatniania wody), ale jest to sprawa przyszłości. Przed nami jest ogromne zdanie, którym jest budowa nowej siedziby urzędu gminy. Po przeniesieniu urzędu do Reguł, będzie można zrobić pewne przesunięcia lokalowe.

Wrócił również temat segregowania odpadów i nielegalnych śmietnisk, wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że w tej kwestii zmieniło się na lepsze. Odkąd monitorowane jest miejsce, gdzie nielegalnie wyrzucane są śmieci, sytuacja znacznie poprawiła się.

W zebraniu uczestniczył również Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy Michałowice. Radny zapewnił, że jako przewodniczący będzie dbał o to, aby działania rady były jak najbardziej czytelne i przejrzyste. Powiedział, że będzie starał się utworzyć harmonogram prac, który będzie praktycznym uzupełnieniem uchwalonego budżetu. Tak by mieszkańcy poszczególnych miejscowości wiedzieli, kiedy na ich terenie realizowane będą inwestycje.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała