09.03.2015 10:59

Zebranie wyborcze w sołectwie Komorów

431
W piątek, 6 marca, w świetlicy w Kaliszowym Gaiku odbyło się zebranie wyborcze. Nowym sołtysem został Artur Kostera. Do rady sołeckiej weszło pięć osób. W zebraniu uczestniczyło 144 mieszkańców.

Zebranie wyborcze  w sołectwie Komorów zgromadziło wielu mieszkańców, w zebraniu uczestniczyło ponad 23 procent mieszkańców uprawnionych do głosowania. Uczestniczył w nim również Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Katarzyna Parzyńska, radna, a także sołtys Tadeusz Listosz i członkowie rady sołeckiej.

Celem zebrania było wyłonienie nowego sołtysa i Rady Sołeckiej Komorowa. Zanim jednak doszło do głosowania, Marta Włodarczyk z rady sołeckiej odczytała sprawozdanie z  działalności sołtysa i rady sołeckiej za ubiegły rok. Poinformowała zebranych, że rada uczestniczyła w dwudziestu zebraniach. Z funduszu sołeckiego zostały zakupione do świetlicy: telewizor i krzesła, a także grill, zestaw do gry w siatkówkę, dwa namioty do organizowania imprez na powietrzu oraz ryby do oczka wodnego. Organizowane były imprezy aktywizujące mieszkańcówe, a także wyjazdy do Matecznika Mazowsze, na występy Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze..

Z funduszu sołeckiego organizowane są zajęcia sportowe – gimnastyka przy muzyce, a także kurs tańca towarzyskiego. W zajęciach tych uczestniczy wielu mieszkańców.

 

Zebranie prowadził Kazimierz Wojciechowski, pracownik Urzędu Gminy. Do wyboru na sołtysa zgłoszone zostały dwie kandydatury: Urszuli Skwierczyńskiej oraz Artura Kostery. Sołtysem sołectwa Komorów został Artur Kostera. Do Rady Sołeckiej weszli: Marta Włodarczyk, Dominika Frydrych, Marcin Kostera, Małgorzata Chruściak – Stawińska  i Krzysztof Łopata. Gratulujemy!

Artur Kostera pracuje w firmie ochroniarskiej, w Pałacu  Kultury i Nauki w Warszawie. Nowy sołtys powiedział, że liczy na jeszcze większą integrację mieszkańców.

 

W drugiej części zebrani radna Katarzyna Parzyńska i Krzysztof Grabka, wójt, podziękowali Tadeuszowi Listoszowi, byłemu sołtysowi,  za wieloletnie działania społeczne na rzecz mieszkańców. Przypomnijmy, że Tadeusz Listosz pełnił funkcję sołtysa sołectwa Komorów przez wiele wiele lat.

 

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył także aspirant Jarosław Knąber, dzielnicowy.

Dzielnicowy zaproponował, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach między 18-20, będzie odbywał dyżury w świetlicy, tak by mieszkańcy mogli powiadamiać go o niepokojących zjawiskach. Podał też swój numer telefonu – 600 999 517.      

 

Na zakończenie spotkania Tadeusz Chruściak, były radny, podziękował całej Radzie Sołeckiej Komorowa za ogromne zaangażowanie i trud. Krzysztof Grabka pogratulował nowemu sołtysowi i powiedział, że bycie sołtysem do ważna, lokalna rola społeczna i praca na rzecz mieszkańców, dodał, że  liczy na owocną współpracę z nowym sołtysem. 

 

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także