20.09.2016 11:45

Zebranie z mieszkańcami Osiedla Granica

197
19 września odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Granica. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni. Zebranie zwołał i prowadził Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu osiedla.

Podczas zebrania mieszkańcy Osiedla Granica zdecydowali, na jaki cel przeznaczą pieniądze z funduszu osiedlowego na rok 2017, który w tym roku wynosi 56 919, 27 zł. W imieniu zarządu i radnych propozycję wydatkowania budżetu osiedlowego na rok 2017 przedstawił Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu osiedla. Zaproponował, aby pieniądze rozdysponować w następujący sposób:

 

- 15 000 zł -  zakup wyposażenia do świetlicy,

- 28 000 zł  - organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla,

- 13 919, 27 zł -  organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców.

 

W zebraniu uczestniczyło blisko sto osób, w głosowaniu wzięło udział 88 mieszkańców, za wnioskiem o rozdysponowanie środków funduszu osiedla Granica na rok 2017 głosowało 87 mieszkańców (jedna osoba wstrzymała się od głosu). 

 

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu osiedla. Przewodniczący powiedział, że zarząd zorganizował, wspólnie z radnymi Agnieszką Paradowską i Przemysławem Majtyką, wiele przedsięwzięć: we wrześniu 2015 roku – zabawę – potańcówkę na dechach,  w listopadzie – andrzejki, w czerwcu 2016 roku – imprezę z okazji dnia dziecka i oddania do użytku mieszkańców świetlicy, we wrześniu 2016 roku – zabawę – potańcówkę na dechach. Organizowane są również zajęcia sportowe: pilates, fitness, zumba, kurs tańca i laboratorium juniora.

 

W dalszej części zebrania Paweł Łąpieś przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Powiedział, że większość budżetu osiedla na rok 2016 została już zagospodarowana i wydatkowana. Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz został przeznaczony m.in. na zakup wyposażenia do świetlicy: warniki, czajniki, odkurzacz,  stoły do ping-ponga i wiele innych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy. Zrealizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców, zorganizowano wyżej wymienione imprezy – spotkania integracyjne mieszkańców oraz zakupiono materiały do wykonania przenośnego parkietu tanecznego.   

 

W kolejnej części spotkania zostały przedstawione wnioski do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. Agnieszka Paradowska, członek Zarządu Osiedla Granica, jak również radna gminna, zgłosiła propozycje do budżetu gminy na 2017 rok. Powiedziała, że zarząd wnioskuje między innymi o przebudowę ulicy Warszawskiej (część – południowa). Część północna już została wykonana, a także ulicy Sabały, Wendy, Cynamonowej i Skośnej. Budowę parkingu przy szkole, przy ulicy Głównej, jak również budowę chodnika wzdłuż ulicy Pruszkowskiej na odcinku od Czeremchy do Reja. A także o wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Śliwkowej i postawienie latarni w przejściu między ulicą Reja a ulicą Główną (opłotki). Budowa centrum sportu w Granicy (ziemia Wspólnoty Gruntowej wsi Granica) również została zgłoszona przez mieszkańców do budżetu gminy Michałowice na rok 2017. Warto dodać, że w trakcie realizacji jest budowa boiska.

 

W ostatniej części zebrania, czyli wolnych wnioskach mieszkańcy poruszali wiele zagadnień, jak choćby bezpieczeństwa drogowego czy inwestycji.  Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, powiedział, że remonty i przebudowy dróg gminnych są sukcesywnie wykonywane. Mieszkańcy ponownie zwrócili uwagę na skrzyżowanie dróg, ulicy Pruszkowskiej (droga powiatowa) z ulicami Poprzeczną i Lawendową. To miejsce w przyszłości stanie się centrum Osiedla Granica. Nieopodal bowiem znajduje się plac zabaw dla dzieci, a po drugiej stronie jest świetlica. (Zebranie z mieszkańcami po raz pierwszy zorganizowane zostało właśnie w nowej świetlicy).  Pojawiła się propozycja, aby powstała tam sygnalizacja świetlna. Obecna na zebraniu radna powiatowa Aurelia Zalewska, powiedziała, że trwają w powiecie prace projektowe związane z modernizacją ulicy Pruszkowskiej.

  

Na zakończenie zebrania Paweł Łąpieś, przewodniczący zarządu, podziękował mieszkańcom za uczestnictwo w zebraniu. Powiedział, że nowa świetlica jest wspaniałym miejscem do spotkań mieszkańców, wszystkich zapraszał na zajęcia, które są organizowane przez zarząd w świetlicy, jak również zaprosił na dwa koncerty: koncert muzyki włoskiej i koncert jazzowy. Szczegóły znajdą się na stronie Osiedla Granica (www.osiedlegranica.pl ) i stronie gminy Michałowice (www.michalowice.pl) Zapraszamy!

 

Podobne tematy: Osiedle Granica

Zobacz także