22.09.2015 10:20

Zebranie z mieszkańcami sołectwa Komorów

363
W poniedziałek, 21 września, odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Komorów. Zebranie zwołał Artur Kostera, sołtys sołectwa Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.

Zasadniczym  powodem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego sołectwa Komorów na rok 2016. Fundusz wynosi 54 180, 06 zł.

 

Sołtys zaproponował, aby fundusz rozdysponować w następujący sposób: na działania kulturalne i społeczne aktywizujące mieszkańców przeznaczyć – 21 000. zł, na zakup i montaż siłowni zewnętrznej (plenerowej) – 20 500 zł, na organizację zajęć sportowych (gimnastyka) – 5 500 zł oraz na zakup drewnianego podestu do tańców – 2 180,06 zł i utrzymanie świetlicy – 5 000 zł. Następnie przystąpiono do głosowania. Wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem przedstawionego przez sołtysa wniosku. 

 

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za mijający rok. Artur Kostera powiedział, że zostały zorganizowane dla mieszkańców imprezy: spotkanie wielkanocne, dzień dziecka oraz impreza na początek lata – wianki. Ponadto mieszkańcy pojechali do matecznika Mazowsze. Sołtys dodał, że rada sołecka spotkała się dziesięć razy. Podczas zebrań dyskutowano o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, jak również omawiane były sprawy bieżące.

 

Artur Kostera, raz jeszcze przypomniał mieszkańcom, że systematycznie organizowane są zajęcia dla mieszkańców. Zajęcia gimnastyczne, które finansowane są z funduszu sołeckiego, odbywają się w każdą środę o godz. 18.00. W piątki w godz. 18.00 - 20.00  odbywa się kurs tańca (również jest finansowany z funduszu sołeckiego). Emeryci z Koła Emerytów spotykają się w czwartki o godz. 17.30.

Dodatkowo mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach usprawniających, które organizowane są przez Komorowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 10.00 – 13.00. Zapraszamy.

       

Sołtys dodał, że jeszcze w tym roku, zgodnie z zagospodarowaniem funduszu sołeckiego na rok 2015 zostanie zorganizowana impreza „Pożegnanie lata”, „Andrzejki” i spotkanie wigilijne. 

 

Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosku do budżetu gminy na rok 2016. Wśród nich znalazły się m.in.  modernizacja dróg Polnej, Starej Drogi i Głównej, utwardzenie ul. Wschodniej i wykonanie remontów w Kaliszowym Gaiku. W sprawach wniesionych mieszkańcy raz jeszcze podnieśli temat starych, spróchniałych drzew w alei Starych lip, które stanowią zagrożenie. Dyskutowano o stanie dróg. 

 

Na zakończenie, wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeniu na festyn "Pożegnanie lata", który odbędzie się w najbliższa sobotę,  na terenie Kaliszowego Gaiku, 26 września, start godzina 17.00 Zapraszamy! 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także