14.09.2016 10:00

Zebranie z mieszkańcami w sołectwie Komorów

519
We wtorek, 13 września, odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Komorów. Zebranie zwołał i prowadził Artur Kostera, sołtys sołectwa Komorów wraz Katarzyną Parzyńską, radną z terenu sołectwa Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni gminy.

Zasadniczym  powodem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego sołectwa Komorów na rok 2017. Fundusz wynosi 56 919, 27 zł. Sołtys, po wcześniejszych konsultacjach z radą sołecką i radną Katarzyną Parzyńską, zaproponował, aby fundusz rozdysponować w następujący sposób:

- na wyposażenie siłowni plenerowej nad Zalewem przeznaczyć 8 tys. zł.

- na organizację zajęć gimnastycznych – 6 tys. zł

- utrzymanie świetlicy – 2 tys. zł

- zakup namiotu, który będzie pełnił funkcję  zadaszenia podestu podczas imprez tanecznych – 6 tys. zł. Resztę funduszu to znaczy kwotę 34 919, 27 postanowiono, aby przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych. W tym na zakup stołów i ławek. Jak słusznie zauważył Artur Kostera zdarzają się spotkania i imprezy, kiedy brakuje miejsc do siedzenia. Wśród spotkań, które na stałe wpisały się już w tradycję miejscowości jest spotkanie wigilijne, wspólne święcenie pokarmu, w wielką sobotę wielkanocną, jak również „Wianki – powitanie lata”, zabawa we wrześniu – na pożegnanie lata, a także spotkanie z okazji andrzejek.

Zaproponowany przez sołtysa podział środków budżetu sołeckiego został przegłosowany jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyło 61 mieszkańców.

 

Drugim ważnym powodem zebrania były wybory uzupełniające do rady sołeckiej. Kilka miesięcy temu rezygnację z członka rady sołeckiej złożyła Małgorzata Chruściak-Stawińska. Podczas zebrania odbyło się głosowanie i wybór nowego członka. Głosowanie było tajne, zgłosiło się dwóch kandydatów. Nowym członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Komorów został Robert Skirski, głosowało na niego 37 mieszkańców. Robert Skirski jest dobrze znany mieszkańcom, od kilku lat, wraz z żoną, często i bardzo chętnie włącza się w prace rady.

  

Kolejnym bardzo ważnym punktem zebranie było sprawozdanie z pracy sołtysa i pracy zarządu. Artur Kostera powiedział, że członkowie rady sołeckiej spotkali się 12 razy. Celem zebrań było zagospodarowanie funduszu. I dodał, że z funduszu zostały zakupione na wyposażenie świetlicy podesty taneczne, kuchnia, kinkiety, sztućce, obrusy, gry planszowe oraz świeczniki.

Prowadzone są zajęcia fitness, kurs tańca. Odbywają się również spotkania emerytów oraz prowadzone są zajęcia usprawniające organizowane przez Komorowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona.

Z funduszy została zakupiona siłownia plenerowa, która została zainstalowana nad zalewem i zamontowano pojemnik na suchy chleb.

Natomiast w „Kaliszowym Gaiku” został zainstalowany internet, wymieniono nadajniki dla nowej agencji ochrony „Zubrzycki”, zamontowano pojemnik na suchy chleb, wyremontowano podest i w ramach czynu społecznego pomalowano ławki oraz zostały złożone i pomalowane blaty do tańca.

 

Sołtys powiedział, że jeszcze w tym roku, zgodnie z zagospodarowaniem funduszu sołeckiego na rok 2016 zostanie zorganizowana impreza „Pożegnanie lata”, „Andrzejki” i spotkanie wigilijne. Katarzyna Parzyńska, radna, dodała, że w ten sposób budżet sołectwa zostanie wykorzystany w blisko 98 procentach.

 

Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosku do budżetu gminy na rok 2017. Zostały zgłoszone następujące propozycje: modernizacja zalewu, ukończenie kanalizacji w ulicy Stara Droga, Zielnej i Paproci, oświetlenie ulicy Stare Sady i Miodowa, wybudowanie parkingu w ulicy Turystycznej przy cmentarzu, a także odwodnienie i remont ulicy Niecałej.

 

Na zakończenie, wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeniu na festyn "Pożegnanie lata", który odbędzie się w najbliższa sobotę,  na terenie Kaliszowego Gaiku, 17 września, start godzina 18.00 Zapraszamy!

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także