28.10.2022 08:45

Zeroemisyjne autobusy w gminie Michałowice

363
Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina Michałowice zakupi dwa zeroemisyjne autobusy elektryczne.

27 października, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Gminą Michałowice a  NFOŚiGW w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" na przekazanie ponad 4 mln złotych na zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in.: wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, a także skarbnik gminy, Anna Jankowska,  przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska i radny, Maciej Polarczyk, dyrektor Centrum Biznesowego w Banku Ochrony Środowiska S.A., Anna Matusiak oraz przedstawiciele mediów.

Czysty transport publiczny, dwa autobusy, które będą współfinansowane przez Narodowy Fundusz, którym będą jeździć też moje dzieci, którymi ja będę jeździć. Dzięki którym, te czyste powietrze w tej gminie będzie jeszcze lepsze. Ta współpraca, o którą proszę, za którą dziękuję, o którą apeluję jest na wielu poziomach (...) - mówiła wiceminister klimatu i środowiska, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, a także mieszkanka gminy Michałowice

To kolejne dwa autobusy elektryczne, zeroemisyjne, bardzo ekologiczne, bardzo innowacyjne, takie, które właśnie powinny trafiać  do samorządów (...). Te autobusy elektryczne są zeroemisyjne, nie emitują w miejscu funkcjonowania żadnych substancji niebezpiecznych, żadnych pyłów, żadnych spalin. W związku z czym mamy do czynienia z transportem absolutnie zeroemisyjnych (...). Gratuluję Gminie Michałowice (...) - dodał wiceprezes Michalski.

Środowisko w gminie Michałowice jest bardzo ważne. Nasza gmina angażuje dużo swojej pracy, czasu, ale także środków, w działania, które są związane z ekologią i ze środowiskiem. Są to bardzo różne działania. I te działania są w dużej mierze oparte o styl życia w tej gminie. Miejscowości, które u nas są powstały na linii kolejki WKD, która jak wiemy, funkcjonowała pod nazwą Elektryczne Koleje Dojazdowe, więc była takim transportem ekologicznym już od okresu międzywojennego i myślę, że to myślenie ekologiczne przetrwało w naszej gminie od tamtych czasów. Wykorzystujemy ten potencjał myślenia, że trzeba, żyć lepiej.

U nas, szczęśliwie, nie ma takich autobusów, które wypuszczają kłęby czarnego dymu i myślę, że nasze dzieci nie znają takich autobusów i oby ich nigdy nie poznały. Z tego powodu podpisanie takiej umowy, jaką dzisiaj podpisujemy. To jest kolejny krok. To jest po prostu konsekwencja tego, co w tej w gminie się dzieje (...) - zakończyła Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.

Gmina Michałowice na projekt pn.: „Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice” uzyskała z NFOŚiGW dotację w wysokości 2 398 807,00 zł, czyli ponad 58 proc. koszów kwalifikowanych oraz pożyczkę wynoszącą 1 686 021,00 zł, stanowiącą ponad 41 proc. koszów kwalifikowanych, przy łącznym koszcie w wysokości 4 084 828,00 zł. Inwestycja zakłada zakup dwóch niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobusy będą kursować na linii, która skomunikuje Pęcice, Sokołów i Suchy Las z Urzędem Gminy i WKD Reguły (po trasie autobusu dawnej linii gminnej).

Korzystanie z autobusów elektrycznych będzie możliwe dzięki utworzeniu na terenie gminy stacjonarnej ładowarki typu plug-in wyposażonej w dwa wyjścia umożliwiające ładowanie dwóch autobusów (minibusów).  

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także