21.06.2024 00:10

Zmiany w Regułach. Nową sołtys Marzena Szczęsna.

322
Mieszkańcy Reguł wybrali nową sołtys - Marzenę Szczęsną.

18 czerwca, w Regułach odbyły się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej. Spotkanie w sali multimedialnej urzędu gminy rozpoczęło się o godzinie 19:00, a frekwencja była imponująca, gdyż obecnych było 201 mieszkańców. Spotkanie prowadził sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski, a na sali obecna była wójt Małgorzata Pachecka oraz przewodniczący rady gminy, Jarosław Hirny-Budka.  

Dotychczasowa sołtys Magdalena Krajnik – Partyka przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. Spośród niezliczonych imprez i aktywności realizowanych w sołectwie należy wspomnieć koncerty plenerowe, zajęcia sportowe i taneczne, szeroki program edukacyjny dla dzieci oraz cykliczne spotkania tematyczne. Bardzo atrakcyjne dla mieszkańców było również kino plenerowe. By zadbać o wspólne otoczenie były organizowane cykliczne sprzątania Reguł, zwykle kończące się wspólnym ogniskiem. Sołtys skierowała ogromne podziękowania dla członków rady sołeckiej za wkład w pracę dla sołectwa.

Kolejnym punktem spotkania były wybory sołtysa, a do ich przeprowadzenia została wybrana komisja w składzie: przewodniczący Bartłomiej Podleś oraz Elżbieta Bogusz i Katarzyna Stygińska.

Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa Reguł – dotychczasową sołtys Magdalenę Krajnik-Partykę i Marzenę Szczęsną, która była radną sołecką w kończącej się kadencji.

W głosowaniu Marzena Szczęsna zdobyła 114 głosów, natomiast Magdalena Krajnik-Partyka 84, przy jednym głosie nieważnym.

Po gratulacjach dla nowej sołtys, rozpoczęło się zgłaszanie kandydatur do rady sołeckiej. Zgłoszeni zostali: Joanna Chilarska, Agnieszka Kuk-Dłużniewska, Emilia Malinowska, Krzysztof Parol, Jagoda Rembelska, Monika Rumniak, Krzysztof Stępień, Elżbieta Sybilska oraz Joanna Wysocka-Sawczuk.

Po głosowaniu, w którym wzięło udział 93 mieszkańców ustalono skład rady sołeckiej: Krzysztof Parol – 74 głosy, Joanna Chilarska - 69 głosów, Emilia Malinowska - 66 głosów, Monika Rumniak – 61 głosów, Joanna Wysocka – Sawczuk – 60 głosów oraz  Agnieszka Kuk-Dłużniewska – 58 głosów.

Po zebraniu mieszkańcy gratulowali nowo wybranej sołtys – Marzenie Szczęsnej oraz dziękowali za pracę w kończącej się kadencji Magdalenie Krajnik-Partyce.

Gratulujemy nowej sołtys oraz radzie soleckiej i życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa.

Opublikowany przez: Paweł Jasiun

Zobacz także