10.06.2014 20:20

Jesteśmy, żeby pomagać – spotkanie z przedstawicielem PCPR

149
W poniedziałek, 9 czerwca, odbyło się spotkanie z Małgorzatą Korzeniowską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, a także Alicją Szpigiel doradcą starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie jest częścią projektu edukacyjno-profilaktycznego „Jesteśmy, żeby pomagać”.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin (w ich lokalnym środowisku życia) usystematyzowanej wiedzy na temat specyfiki, zakresu i zasad funkcjonowania opieki społecznej i opieki zdrowotnej (na poziomie gminy i powiatu), a także propagowanie wiedzy na temat praw konsumenta oraz praw pacjenta.

 

Gościem pierwszego spotkania była Małgorzata Korzeniowską z  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Podczas prezentacji powiedziała o formach pomocy i wsparcia jakie oferuje PCPR z Pruszkowa. Mówiła też  jak otrzymać za pośrednictwem PCPR dofinansowanie z PFRON (państwowy fundusz rehabilitacji) np.: do turnusu rehabilitacyjnego, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub dofinansowanie na modernizację budynku z jego przystosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Omawiała poszczególne procedury.

 

Kolejne spotkania z Małgorzatą Korzeniowską na ten sam temat odbędą się  w świetlicy w Nowej Wsi – 12 czerwca o godz. 15.00. Następne 18 czerwca o godz. 17.00 w świetlicy w Opaczy Kolonii i ostatnie spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 12.00 w Regułach (spotkanie w sali multimedialnej Urzędu Gminy). Serdecznie zapraszamy

 

Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Jesteśmy, żeby pomagać" realizowany jest przy współudziale różnych podmiotów - uczestniczą w nim instytucje Powiatu Pruszkowskiego i jednostki Gminy Michałowice oraz lokalne organizacje pozarządowe: Fundacja „Jestem Seniorem” z Granicy (Dominika Małgowska z fundacji jest pomysłodawczynią projektu) oraz Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona z Komorowa. 

 

W lipcu, sierpniu i wrześniu odbędą się kolejne spotkania informacyjne. Na które już teraz zapraszamy!    

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także