02.12.2020 11:20

Wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania terenu kortów tenisowych w Gminnym Ośrodku Sportu w Granicy w Gminie Michałowice

167
W zdecydowanej większości kwestionariusz został wypełniony drogą internetową 460 ankiet (99%), natomiast w formie papierowej zostały przekazane 4 ankiety (1%).

W okresie od 10 do 24 listopada 2020 r. zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej zagospodarowania terenu kortów tenisowych w Gminnym Ośrodku Sportu w Granicy. Kwestionariusz ankiety dostępny był on – line na stronie internetowej gminy oraz w wersji papierowej.  Zadeklarowali Państwo, w przeważającej większości, że gmina powinna zainwestować w ogólnodostępne korty tenisowe w Granicy (324 osoby) oraz wyrazili zdecydowaną chęć korzystania z nich po remoncie – 414 osób.

Wyniki ankiety oraz uwagi, pomysły i inspiracje związane z zagospodarowaniem i wykorzystaniem kortów można zobaczyć, w przygotowanej prezentacji:

POBIERZ