25.06.2020 10:05

Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK

388
Od stycznia 2020 roku Polski Związek Koszykówki na mocy porozumienia z Gminą Michałowice, przy współpracy z dyrekcją szkoły w Komorowie, realizuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w trzech grupach wiekowych:

  • dla uczniów klas V szkół podstawowych
  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych 
  • dla uczniów klas I - III szkół podstawowych

Program smok działa w zgodnie z panującymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa w naszym kraju, stosując się do rządowych wytycznych.  Dotyczy to zarówno kwestii liczby  osób na treningach, obowiązkowej dezynfekcji, jak i braku możliwości korzystania z szatni .

Wszystkie zajęcia odbywają się w obiektach szkoły w Komorowie . Trenerem prowadzącym grupy młodsze jest trener Radek Kusy. Mieszkaniec naszej gminy i absolwent komorowskiej szkoły.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców,  działa w naszej gminie  już od września 2016 roku. Projekt zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki . Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków.

Wszystkie ośrodki zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: dryblerki, D-many, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trenerzy prowadzący zajęcia co roku odbywają profesjonalne kilkudniowe szkolenia. Gmina Michałowice  zapewnia natomiast obiekty sportowe.

Wszelkich szczegółów zasięgnąć można u koordynatora SMOK Komorów Grzegorza Tomaszewskiego.  Wystarczy przyjść dobrze i dobrze się  bawić oraz  trenować . Zajęcia odbywają się od pon. do piątku w hali sportowej w komorowskiej szkole.   Prowadzący trener przydzieli uczestnika do danej grupy wiekowej.  Zapraszamy!

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: smok, koszykówka

Zobacz także