27.11.2019 09:59

Zajęcia koszykówki w ramach programu smok - Komorów

32
Od września 2019 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Michałowice przy współpracy z dyrekcją szkoły w Komorowie kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK ).

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć. Zajęcia odbywają w trzech grupach wiekowych:

  • dla uczniów klas V szkół podstawowych
  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych młodsi
  • dla uczniów klas I - III szkół podstawowych

Wszystkie zajęcia odbywają się w obiektach ZSO Komorów . Trenerem prowadzącym grupy młodsze jest trener Radek Kusy. Mieszkaniec naszej gminy i absolwent Komorowskiej szkoły.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców działa na terenie Komorowa już od września 2016 roku Program. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki . Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków.

Wszystkie ośrodki zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: dryblerki, D-many, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trenerzy prowadzący zajęcia co roku odbywają profesjonalne kilkudniowe szkolenia. Gmina Michałowice  zapewnia natomiast obiekty sportowe. Wszelkich szczegółów zasięgnąć można u koordynatora SMOK Komorów Grzegorza Tomaszewskiego.  Wystarczy przyjść dobrze się bawić i trenować .

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji