Wydarzenie cykliczne

Ćwiczenia psychometryczne - Michałowice i Michałowice Wieś

24
Radna i Sołtys Michałowic Wsi, Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają dzieci na zajęcia cykliczne "Ćwiczenia psychometryczne".
(Start, środa 18 stycznia, godz. 17.30).
Miejsce:

SP Michałowice, ul. Szkolna 15.

Zajęcia są finansowane z budżetu osiedla Michałowice i Michałowic Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także