Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Laboratorium Juniora w sołectwie Komorów

12
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają dzieci od 7 lat na zajęcia "Laboratorium Juniora" (START: 12 września, godz. 18:00).

Zajęcia będą odbywać się w każdy:

  • poniedziałek, godz. 18:00.

Miejsce:

  • "Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18.

Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także