Wydarzenie cykliczne

Plastyka dla dzieci - Osiedle Komorów

17
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza dzieci w wieku 7-14 lat na zajęcia plastyczne (wtorki, godz. 17:00).

Miejsce:

  • szkoła w Komorowie, sala 401 w budynku 4.

Prowadząca:

  • Kamila Kuna.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:

  • tel. 508-084-024
  • e-mail: kamila.kuna@gmail.com.

Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego Osiedla Komorów.

grafika prezentująca treśc komunikatu

Administratorem danych osobowych uczestników jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w wydarzeniu. 

Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także