Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Przedszkolak - "Na sportowo rosnę zdrowo"

18
W ramach projektu "Na sportowo rosną zdrowo" Klub sportowy KS Zdrowie zaprasza przedszkolaki w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami na bezpłatne zajęcia sportowe.
(startujemy w sobotę, 15 kwietnia, godz. 13.40)

Miejsce:

  • Szkoła Podstawowa w Michałowicach.

Zajęcia dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także