Wydarzenie cykliczne

Taniec dla dzieci - sołectwo Reguły

50
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne zajęcia "Taniec dla dzieci"
(start 4 października, środa, godz. 16.30).

Zajęcia odbywają się w :

  • środy, godz. 16.30.

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13.

 

Uwaga! W dniach 11.10.-18.10. z powodu wyborów zajęcia nie będą się odbywać.

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także