Archiwalny
Data wydarzenia: 26.02.2022 11:30

Teatrzyk "Bałwanek strażnik zimy"

45
Sołtysi i Rady Sołeckie Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii oraz Pęcic Małych zapraszają dzieci na teatrzyk pt. "Bałwanek strażnik zimy" (26 lutego godz. 11.30, 13:00, 14:30).

Miejsca:

  • Nowa Wieś, świetlica, ul. Główna 52 B - godzina 11:30,
  • Opacz-Kolonia, świetlica, ul. Ryżowa 90 - godzina 13:00,
  • Pęcice Małe, świetlica, ul. Brzozowa 18 - godzina 14:30,

Spektakl finansowany jest z funduszy sołeckich.

 

Grafika obrazująca zaproszenie na spektakl.

 

Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji zajęć. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Warsztaty organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także