Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Warsztaty plastyczne dla dzieci - Nowa Wieś

42
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają dzieci od 6 lat z Nowej Wsi na zajęcia artystyczne
(start, sobota, 23 września, godz. 12.30).

Zajęcia od 30 września będą się odbywać w każdą sobotę:

  • w godz. 11.00-12.00

Miejsce:

Świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52B.

Obowiązują zapisy! - Tel. 603-309-862.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także