Wydarzenie cykliczne

Zajęcia cykliczne - ćwiczenia psychomotoryczne - Michałowice

40
Radna i Sołtys Michałowic Wsi oraz Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają na zajęcia cykliczne dla dzieci -"Ćwiczenia psychometryczne"
(start 20 września, godz. 17:30).

Zajęcia odbywają się w każdą środę:

  •  godz. 17:30 - 18:15.​

Miejsce:

  • SP Michałowice, ul. Szkolna 15.

Tel. kontaktowy: 607 953 963.

Zajęcia są dofinansowane z budżetu Osiedla Michałowice i Michałowice Wsi. 

Zaproszenie na zajęcia z plastyki

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zobacz także