Wydarzenie cykliczne

Zajęcia plastyczne dla dzieci - Granica

15
Zarząd Osiedla Granica zaprasza dzieci z Granicy na bezpłatne, cykliczne zajęcia plastyczne
(start: 19 września, wtorek, godz. 16:30).

Miejsce: świetlica Granica, ul Czeremchy 1.

Zapisy pod numerem tel. 504 223 073

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika zapraszająca na zajęcia plastyczne

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zobacz także