Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Zajęcia plastyczne dla dzieci - osiedle Granica

41
Zarząd Osiedla Granica zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Granicy na cykliczne zajęcia plastyczne.
(Start wtorek, 17 stycznia, godz. 16.30-18.00).

Miejsce: świetlica w Granicy, ul. Czeremchy 1

Zajęcia będą prowadzone we wtorki, godz. 16.30-18.00

Podczas zajęć plastycznych zostaną zaprezentowane różne techniki plastyczne, m.in.: rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, kredkami, suchym i tłustym pastelem, farbami akwarelowymi i temperami, kolażem, glina i inne techniki przestrzenne oraz wiele innych. Organizatorzy zapewniają materiały plastyczne. 

Zapisy: SMS 504 223 073 

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także