Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Bezpłatny angielski - Pęcice Małe

79
Koło Gospodyń Wiejskich "Pęciczanki" zaprasza mieszkańców gminy Michałowice na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego z native speaker'em (każdy piątek, godz. 18:30).

Obowiązują zapisy:

  • 601-213-033.

Miejsce:

  • świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18.

Dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także