Wydarzenie cykliczne

Kurs tańca - sołectwo Reguły

33
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne zajęcia "Kurs tańca w parach"
(start 2 października, poniedziałek, godz. 20.45).

Zajęcia odbywają się w :

  • poniedziałek, godz. 20.45.

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13.

 

Uwaga! W dniach 11.10.-18.10. z powodu wyborów zajęcia nie będą się odbywać.

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także