Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Latino solo - osiedle Granica

61
Zarząd Osiedla Granica zaprasza mieszkańców Granicy na cykliczne zajęcia taneczne "Latino Solo".
(Start poniedziałek, 16 stycznia, godz. 19.00).

Miejsce: świetlica w Granicy, ul. Czeremchy 1

Zajęcia będą prowadzone w:

  • poniedziałki, godz. 19.00 - 20.15;
  • czwartki, godz. 20.40 - 21.55.

Zapisy: SMS 504 223 073 

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także