Wydarzenie cykliczne

Ping Pong - osiedle Granica

20
Zarząd Osiedla Granica zaprasza mieszkańców Granicy na cykliczne zajęcia sportowe "Ping Pong - zagraj z sąsiadem".

Miejsce: świetlica w Granicy, ul. Czeremchy 1

Zajęcia będą prowadzone w:

  • poniedziałki, godz. 20.30 - 21.30;
  • środy, godz. 20.30 - 21.30.

Obowiązkowa rezerwacja stołów: SMS 504 223 073 

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także