Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Spotkania Koła Emerytów i Rencistów - sołectwo Reguły

13
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Reguły zapraszają mieszkańców sołectwa Reguły na spotkania Koła Emerytów z sołectwa Reguły.
(START: 11 stycznia, godz. 18:00).

Zajęcia odbywają się w każdą 2 i 4 środę miesiąca:

  • środa, godz. 18.00 - 20.00

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Sołectwo Reguły, KGW

Zobacz także